Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С взе участие в aрхитектурен фестивал „София - европейска столица“

Г-н Стойчев и арх. Аврамов (от ляво надясно) по време на дискусия след презентацията Г-н Стойчев и арх. Аврамов (от ляво надясно) по време на дискусия след презентацията

СИНХРОН-С беше сред участниците в архитектурния фестивал „София - европейска столица“, който се проведе от 2 до 12 октомври. Събитието беше организирано от Камарата на архитектите в България със съдействието на Съюза на архитеките в България и Столична община.

С лекция на тема „Противопожарна защита на високи сгради - съвременни методи за откриване и потушаване на пожар“ Николай Стойчев, управител на СИНХРОН-С, беше лектор в тематичен панел „Визия за София. Градоустройството на София“.

На 6 октомври в Централния дом на архитекта г-н Стойчев запозна присъстващите архитекти и проектанти със специфичните проблеми на пожарната безопасност във високите гради и свързания с тях риск от пожар. Той представи основните стратегии и средства за осигуряване на противопожарна безопасност във високи сгради и как те се отнасят върху проектирането на сградата и сигурността на обитателите. Г-н Стойчев разясни изключително важната роля на специализираните инженерни решения за пожароизвестяване и пожарогасене, базирани на надеждна технология и техника за пожарна безопасност. Присъстващите научиха за съвременните методи за ранно откриване на пожар, кои са най-ефективните решения за пожароизвестяване във високи сгради и защо персонализираните технически решения са изключително важни за намаляване на риска и последиците от пожар. Беше представен още нов подход за активна противопожарна защита, базиран на нова технология и нов икономичен и ефективен начин за пожарогасене, който осигурява напълно защитена и безопасна среда както за хората и имуществото, така и за самата сграда. В заключение г-н Стойчев обобщи необходимостта от комплексен подход при противопожарната защита на високи сгради и изграждане на противопожарен сценарий между всички инсталации в сградата.

Благодарим на организаторите на фестивала в лицето на арх. Аврамов, председател на Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България, за поканата да бъдем част от изключително богатата и интересна програма на форума.

 


Свързани статии (по етикет)