Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Съвременни решения за контрол на достъп и електронно отчитане на работно време

Съвременни решения за контрол на достъп и отчитане на работно време Съвременни решения за контрол на достъп и отчитане на работно време

(BulgarianIndustry.bg, Алрил 2017 г.) 

Ефективно решение за контрол на достъп и електронно отчитане на работно време за малки, средни и големи обекти и организации.

Сградният мениджмънт се превръща във все по-голяма необходимост за правилното функциониране на обектите. С нарастването на размера на сградите и обема на работните помещения нарастват и изискванията към сигурността им. Контролирайки достъпа и движението на хора и автомобили в предварително избрани зони, стемите за контрол на достъп спомагат за повишаване на сигурността на всяка сграда и се превръщат в основен елемент от съвременния сграден мениджмънт.

Системите за контрол на достъп, проектирани и инсталирани от СИНХРОН-С, са универсални и могат да бъдат използванa навсякъде – от малки офиси, търговски или жилищни помещения, до много големи обекти с огромен трафик, хиляди врати, бариери или елеватори като големи административни сгради, държавни и финансови институции, летища, жп гари, молове, хотели, университети, промишлени предприятия и обекти със специално предназначение. Системите за контрол на достъп извършват множество функции – съхраняват информация за картопритежатели, дефинират права на достъп, записват всички преминавания през контролните точки, позволяват индивидуални настройки за достъп по зони и времеви графици и др. В зависимост от размера на организацията и изискванията към сигурността, системите работят с няколко технологии за идентификация - безконтактна, ПИН код, магнитна лента, баркод и биометрия.

синхрон с контрол на достъпаСпециално приложение на системата за контрол на достъп е интегрирането й със система за електроннно отчитане на работно време. Софтуерът за отчитане на работно време записва, съхранява и автоматично обработва информация, свързана с човешкия ресурс - неговото планиране, контрол, заплащане, рентабилност, данни за статистическата обработка и др. По този начин, системата помага на мениджърския екип в ефективното управление на работния процес. Сред предимствата на системата са изключителната гъвкавост при създаването на графици и работни смени, генерирането на множество справки по различни критерии, свързани с движение, присъствие, закъснение или отсъствие на служителите, както и много други. Информацията може да се използва за цялата организация, по отдели или за всеки служител, както и да бъде интегрирана в една обща база данни, намираща се в централния офис на организацията.

Системите за отчитане на работното време са съобразени с изискванията на трудовото законодателство и са подходящи както за малки офиси, така и за много големи организации и промишлени предприятия с голяма численост на персонала и многообразие от дейности.