Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С инсталира и пусна в експлоатация оросителна инсталация в ОРГАХИМ

Оросителна инсталация - част от системата за противопожарна защита Оросителна инсталация - част от системата за противопожарна защита

СИНХРОН-С инсталира и пусна в експлоатация оросителна инсталация в химическото предприятие ОРГАХИМ, гр. Русе. Проектът обхваща проектиране, узаконяване, изграждане и техническа поддръжка на инсталация за оросяване и охлаждане с вода на резервоари за съхранение на леснозапалими течности. Резервоарите са с обем 700 куб.м. и са част от производствените съоръжения на предприятието.

ОРГАХИМ е предприятие с висока опасност от възникване на пожар, тъй като производственият процес е свързан с използване на запалими или взривоопасни химически суровини. Затова е изключително важно противопожарната защита да бъде с максимални изисквания за надеждност. Новата инсталация отговаря на тези изисквания като осигурява максимална защита срещу възникване на пожарни инциденти. Инсталацията е част от останалата система за противопожарна защита, изпълнена също от СИНХРОН-С, която обхваща пожароизвестителна инсталация и инсталация за автоматично пожарогасене с водна мъгла в производствените и складовите помещения на предприятието.


Свързани статии (по етикет)