Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Пожарната безопасност е ключова в енергетиката

(сп. Енергия, Септември 2015 г.) 

Интервю с Николай Стойчев, Управител на СИНХРОН-С

 

Г-н Стойчев, нека в началото представим накратко дейността на Синхрон-С?

СИНХРОН-С работи в сферата на пожарната безопасност вече повече от 23 години. Основната ни дейност е насочена към предотвратяване на пожарни инциденти чрез изграждане на цялостни решения за противопожарна защита. Сред нашите клиенти са инвеститори и изпълнители на обекти от всякакъв тип. Специален акцент поставям към обектите от промишлеността и енергетиката. В тази област често внедряваме уникални технически решения, имайки предвид специфичния риск от възникване на пожар в тези обекти. Целта ни винаги е да запазим оборудването и работния процес незасегнати или с минимални щети от евентуален пожар като обръщаме специално внимание към превенция на възникването на пожар.

Какво е специфичното при системите за пожаробезопасност в енергийните обекти?

Енергийните обекти съдържат помещения и работни зони с различно предназначение и различен пожарен риск като контролни зали, стаи с електрическо оборудване, зони за съхранение и преработка на гориво, котелни помещения, генератори, турбини, трансформатори и т.н. Това предполага пожарната защита да включва комплекс от мерки, прилагайки както пасивни, така и активни средства. Правилната концепция за пожарна защита, надеждното техническо и проектно решение, базирано на качествено оборудване са най-важните сред тях. Разбира се, качественото изпълнение на последващите дейности по инсталиране, поддръжка и обучение на персонала са съществени за правилното функциониране на системите. Всичко това трябва да осигури минимален риск от възникване на пожар. В нашата практика постигаме изключително нисък риск от пожарни инциденти при еднакви или по-ниски капиталови разходи спрямо останалите фирми в бранша. Така решенията ни са не само технически надеждни, но и икономически ефективни във времето.

Бихте ли коментирали съвременните тенденции за пожаробезопасност в енергийните обекти?

Противопожарната защита в енергийните обекти е комплексна задача - много повече от проектиране и инсталиране на противопожарна система. Необходими са задълбочени познания в областта на пожарната безопасност, експертност, цялостни и дългосрочни решения. Основната цел винаги е превенцията на пожарни инциденти. Затова преди проектиране и инсталиране на системата е необходим задълбочен анализ на опасността от възникване на пожар с цел определяне на най-добрия вариант за защита. Трябва да бъдат предвидени извънредни пожарни ситуации, свързани с наличието на лесно запалими течности, експлозивни газове, твърди вещества с високо горимо натоварване или оборудване с рисков процес на работа. В зависимост от конкретната защитавана зона се реализират решения с различни гасителни агенти - синтетични или инертни газове, вода във вид на конвенционален спринклер, водна мъгла или водна завеса, пяна с различна степен на кратност, пожарогасителен прах или комбинация от тях. Задължително е да има известителна система за ранно откриване на пожар, а в много случаи и специални детектори за наличие на експлозивни газове. Много важно в дългосрочен план е също така адекватната техническа поддръжка и обновяване на инсталацията на съвременно технологично ниво.

В заключение, бихте ли посочили примери за успешно реализирани проекти в енергетиката?

В дългогодишната ни практика сме изградили множество системи в обекти от всякакъв тип. Натрупаният опит, знание и експертност ни дават възможност да се ангажираме с разрешаването на комплексни проблеми за пожарна безопасност в обекти с висок пожарен риск. В този смисъл проектите в обекти от енергетиката са ключови за нас. Някои от реализираните ни проекти са известителна и гасителна инсталации с инертен газ в ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ Марица Изток 2, гасителна инсталация с газов агент FM-200 в ТЕЦ Марица Изток 1, както и гасене с аргон и дренчерна спринклерна система в ТЕЦ Марица Изток 3.

 


Свързани статии (по етикет)