Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност в Централна жп гара София

Централан жп гара София - инсталации за пожарна безопасност Централан жп гара София - инсталации за пожарна безопасност

В края на месец април 2016 г. СИНХРОН-С завърши мащабен проект за пожарна безопасност в обновената сграда на Централна жп гара София. Дейността е част от проекта „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София" на Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Завършилият проект включва доставка и монтаж на оборудване, тест и пускане в експлоатация на системи за пожарогасене с газов гасителен агент, базиран на инертните газове аргон и азот. Изградените гасителните инсталации са свързани към цялостната система за пожароизвестяване на сградата и обхващат над 70 технически помещения - сървърни зали, помещения с електрооборудване, дизелгенератори и трафопостове.

Възложител на СИНХРОН-С по настоящия проект е главният изпълнител на обекта - ДЗЗД „Обединение ГБС - Централна гара София", в което участват фирмите Главболгарстрой и Водстрой 98. Дейностите се финансират и изпълняват в рамките на оперативна програма „Транспорт" на Европейския съюз.

СИНХРОН-С е с дългогодишна практика в областта на проектирането, изграждането, пускането в експлоатация и обслужването на системи за пожароизвестяване и пожарогасене. Централна гара София е поредната мащабна реализация на компанията, което е висока оценка за професионализма и ангажираността на СИНХРОН-С към разрешаване на комплексни проблеми в областта на пожарната безопасност.

Centralna-gara 6 site   Centralna-gara 5 site   Centralna-gara 1 site

 


Свързани статии (по етикет)