Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С има множество успешно реализирани проекти в дейта центрове у нас

Инсталации за пожарна безопасност в дейта център Инсталации за пожарна безопасност в дейта център

(сп. TД инсталации, Юни 2015 г.) 

Защитата от пожар на дейта центъра е от критично важно значение за дейността на всяка организация. Появата на пожар в дейта центъра би довела до прекъсване на работния процес, а често и до невъзможност за възстановяването му. Адекватна стратегия за защита е пожарът да бъде контролиран без да се нарушава работния процес като най-удачният вариант е интегрираният подход, включващ комбинирано взаимодействие от система за много ранна детекция и система за пожарогасене.

Ефективно решение, което СИНХРОН-С често прилага, е аспирационна пожароизвестителна система, съчетана с гасителна система, използваща газови агенти FM-200, Sinorix 227, 3М Novec 1230 или инертни газове азот и аргон. Аспирационната система е активна система за детекция на дим, която предлага възможно най-ранното предупреждение за потенциален пожар и е приложима в силно вентилирана среда, каквито са дейта центровете. Състои се от тръбна мрежа и аспирационни устройства, които насочват въздуха от помещението към прецизен високочувствителен детектор. Технологията се базира на прецизен анализ на въздуха с помощта на двустепенно филтриране и лазерен източник на светлина. Благодарение на това детекцията на дима и продуктите отделени при горенето е възможна дори когато те са в много ниска концентрация. Така локализирането на пожара става на много ранен етап. Комбинирането на този метод с гасителна система осигурява оптимална степен на защита, която в случай на пожар спира горенето в рамките на секунди. През цялото време оборудването в дейта центъра не спира да работи.

Най-важните изисквания към гасителните агенти, приложими в дейта центрове, са безопасността на персонала, защитата на оборудването и ефективността им за гасене. Характерно за гореспоменатите газови системи е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в критичните няколко секунди преди разрастването му. Подходящи са за затворени пространства, където локализирането и потушаването на пожара трябва да стане бързо, чисто и безопасно. Гасителните агенти не оставят следи и замърсявания след изпускане, безвредни са за околната среда и оборудването и са безопасни за хората.

Независимо каква стратегия и техническа реализация ще бъдат избрани за противопожарната защита на дейта центъра, много важно за ефективността й е професионалното изпълнение и взаимодействието на всеки един етап от реализирането й. Задълбоченият анализ на проектните изисквания, правилната концепция за пожарна защита, качественото проектиране, монтиране и поддържане на системите са критично важни за правилното действие на системите.

Следвайки този метод на работа, СИНХРОН-С има успешно реализирани проекти в дейта центровете на МТел, Нетера, Телепоинт, Близу и др. Решенията са базирани на иновативни технологии и оборудване от световно признати производители като SIEMENS и LPG.

 


Свързани статии (по етикет)