Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за контрол на достъп MCS-2000 - проектиране, изграждане, поддръжка

Системи за сигурност - проектиране, изграждане и поддръжка на системи за контрол на достъпа MCS-2000 Системи за сигурност - проектиране, изграждане и поддръжка на системи за контрол на достъпа MCS-2000

Системите за контрол на достъп MCS-2000 позволяват физическия достъп до сгради и помещения като разрешават достъпа само на оторизираните лица с помощта на пълен набор от електронни методи за идентификация и електронни заключващи механизми. Функционирането им се базира на три признака за идентификация - „Какво знам", нещо, което знаете, като ПИН код, „Какво имам", нещо което притежавате, като смарт карта, страйп или таг, „Какво съм", нещо, което сте, като биометрични белези или комбинация от тях.

Системите за контрол на достъп MCS-2000, които проектираме и инсталираме, са универсални и могат да бъдат използвани навсякъде - от малки самостоятелни офисни, търговски или жилищни площи до много големи обекти с голям трафик, хиляди врати, бариери или елеватори - големи административни сгради, държавни и финансови институции, летища, пристанища, железопътни станции, молове, хотелски комплекси, университети, индустриални зони и обекти със специално предназначение. За реализирането им използваме контролни управляващи устройства, специализиран софтуер, няколко вида четящи устройства и няколко вида персонални идентификатори.


Основни функционални характеристики на системата за контрол на достъп MCS-2000

 • Съхраняване на информация за правата на достъп на оторизираните лица
 • Запис и архив на всички преминавания през контролните точки
 • Дефиниране на различни нива на достъп
 • Индивидуални настройки за достъп по часови графици
 • Максимална сигурност чрез идентификация на притежателя на картата със снимка
 • Автоматично регулярно архивиране на базата данни на външно независимо устройство
 • Поддържат контролни четящи устройства при режим на работа една врата за малки обекти
 • Възможност за управление на неограничен брой врати и контрол на достъпа на неограничен брой хора при мрежови режим на работа за големи обекти
 • Възможност за управление в мрежови режим от произволно разстояние от обекта през Интернет браузер
 • Интеграция към софтуер за отчитане на работно време
 • Интеграция към софтуер за паркинг контрол


Основни хардуерни и софтуерни характеристики на системата за контрол на достъп MCS-2000

 • Запис и съхранение в паметта на един контролер на 16 000 картопритежатели
 • Запис и съхранение в паметта на един контролер на 16 000 събития по дата и час, 1240 нива на достъп и 255 часови зони
 • Запис и съхранение на над 10 000 000 събития на комуникационната станция на системата
 • Поддържат комуникация LAN/WAN в съществуващата IT инфраструктура, GSM, GPRS или комбинация от тях
 • Персонални идентификатори - безконтактни карти, карти с магнитна лента, баркод, биометрия
 • Четящи устройства - безконтактни, баркод, ПИН код, пръстов отпечатък
 • Организация на данните MS SQL клент - сървър
 • Windows базиран приложен модулен софтуер с лесен и удобен интерфейс
 • Отворена софтуерна и хардуерна архитектура за лесно разширение с допълнителни устройства и функции контролиращи достъпа
 • Софтуерен модул за отчитане на работно време
 • Софтуерен модул за паркинг контрол
 • Софтуерен модул за визуализация на охранителни устройства и алармени събития от охранителна система
 • Софтуерен модул за визуализация на пожароизвестителни устройства и алармени събития от пожароизвестителна система
 • Звукова и светлинна сигнализация при алармено събитие по индивидуална настройка
 • GSM и/или E-mail оповестяване при алармено събитие по индивидуална настройка


Качество и надеждност на изградените инсталации за контрол на достъп MCS-2000

Инсталациите за контрол на достъп MCS-2000, които СИНХРОН-С проектира и изгражда, са базирани на управляващите контролни панели MCS-2000 и специализирания софтуер MCS-2000, които фирмата разработва и произвежда. Контролните панели MCS-2000 са сертифицирани за използване в сферата на сигурността от Министерствово на отбраната, съгласно изискванията на стандарта БДС EN 50133. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти.


Системи за контрол на достъпа MCS-2000 - брошура