Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за техническа охрана - проектиране, инсталиране, поддръжка

Системи за сигурност - проектиране, инсталиране и поддръжка на охранителни инсталации Системи за сигурност - проектиране, инсталиране и поддръжка на охранителни инсталации

Системите за сигнализация и охрана защитават обекта от посегателства. Изключително важни за ефективността на охранителната система са качеството и типът на използваните детектори. Те трябва да осигурят постоянен и много голям обхват на действие на системата. При реализирането на системите използваме пълна гама детектори, подходящи за външен или вътрешен монтаж, за обекти с различна степен на риск и за различни условия на околната среда - пасивни инфрачервени (PIR), с огледална оптика, с двукратен анализ на сигнала - PIR/микровълнов, PIR/оптичен и PIR/ултразвуков, детектори за стъклени повърхности, сеизмични и детектори за периферна защита.

Основни характеристики на системите за охрана: 

 • Подходящи както за малки, така и за големи обекти с възможност за управление до 464 зони
 • Пълно покритие на цялата охранявана зона
 • Без риск от грешна аларма и вероятност от грешно задействане на системата
 • Надеждна детекция дори на много бавни движения.
 • Прецизно идентифицират присъствието на човек
 • Игнорират външни смущения или промяна в околната температура
 • Идентификацията на обекти и хора става в реалния им размер, независимо от разстоянието до детекторa
 • Възможност за избираемост на охранителни зони, когато само определени части от сградата трябва да бъдат защитени
 • Идентификация на посоката на движение и пропускане на движение само в желаната посока
 • Висока надеждност срещу опит да бъдат „прикрити" от нарушители
 • Подходящи освен за охрана на вътрешни помещения и за периметрова външна охрана в неблагоприятни климатични условия.
 • Възможност за визуализиция на състоянието на детекторите върху екран за наблюдение - под охрана, свалена охрана, аларма или повреда
 • Лесна интеграция към система за сградна автоматизация


Качество и надеждност на изградените инсалации

Изградените от нашата фирма инсталации отговарят на стандарта БДС EN 50131 и са съобразени с всички действащи в страната нормативни документи. Използваното оборудване е производство на водещия световен производител СИМЕНС и е сертифицирано от международно признати организации. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти.