Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

„Противопожарна безопасност - съвременни технически средства за откриване и потушаване на пожар“ беше темата, с която Николай Стойчев, управител на СИНХРОН-С, представи фирмата по време на форум на сдружение „Клуб отбранителна индустрия“.

Публикувана в Новини

В края на 2017 година СИНХРОН-С получи сертификат от Камарата на строителите в България, удостоверяващ вписването на дружеството в Централния професионален регистър на строителя.

Публикувана в Новини

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и ПОЖАРОГАСЕНЕ с ИНЕРТНИ ГАЗОВЕ в сървърно помещение и помещение с UPS устройства.

 

Пожарогасителна система с инертни газове

 

 

 

 

 

 

 

СИНХРОН-С завърши проект за пожарна безопасност в новата административна сграда на Българска банка за развитие, намираща се на ул. Дякон Игнатий 1 в центъра на София.

Публикувана в Новини

СИНХРОН-С беше сред участниците в специализираната изложба „Средства за борба с пожарите, авариите, катастрофите и природните бедствия“, която се проведе на 6 и 7 април в Академията на МВР. Изложбата се проведе в рамките на осмата научна конференция „Гражданска безопасност 2017“. Събитията бяха организирани от факултет „Пожарна безопаснот и защита на населението“ към Академията на МВР.

Публикувана в Новини

(сп. Енергия, Февруари 2017 г.) 

Безпроблемното снабдяване с електричество се смята за даденост в съвременното общество. За да е налице това от съществено значение са мерките за противопожарна защита.

Публикувана в Новини

СИНХРОН-С инсталира и пусна в експлоатация оросителна инсталация в химическото предприятие ОРГАХИМ, гр. Русе. Проектът обхваща проектиране, узаконяване, изграждане и техническа поддръжка на инсталация за оросяване и охлаждане с вода на резервоари за съхранение на леснозапалими течности. Резервоарите са с обем 700 куб.м. и са част от производствените съоръжения на предприятието.

Публикувана в Новини

(сп. PROFESSIONAL, бр. 8, 2011 г.)


Синхрон-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага надеждни решения за защита от пожар в големи и високи бизнес сгради, обществени гаражи, складове и производствени площи. Решенията са базирани на утвърдените в практиката спринклерни противопожарни инсталации. За изграждането им фирмата разчита на надеждното оборудване от световно признати производители като Siemens, Rolland и Tyco.

Публикувана в Новини

(сп. Енергия, Септември 2015 г.) 

Интервю с Николай Стойчев, Управител на СИНХРОН-С

 

Г-н Стойчев, нека в началото представим накратко дейността на Синхрон-С?

СИНХРОН-С работи в сферата на пожарната безопасност вече повече от 23 години. Основната ни дейност е насочена към предотвратяване на пожарни инциденти чрез изграждане на цялостни решения за противопожарна защита. Сред нашите клиенти са инвеститори и изпълнители на обекти от всякакъв тип. Специален акцент поставям към обектите от промишлеността и енергетиката. В тази област често внедряваме уникални технически решения, имайки предвид специфичния риск от възникване на пожар в тези обекти. Целта ни винаги е да запазим оборудването и работния процес незасегнати или с минимални щети от евентуален пожар като обръщаме специално внимание към превенция на възникването на пожар.

Публикувана в Новини

(в-к Строителство градът, Март 2015 г.) 

Интервю с Николай Стойчев, Управител на СИНХРОН-С


Г-н Стойчев, вече 23 години СИНХРОН-С присъства на българския пазар в сферата на пожарната безопасност, бихте ли представили накратко дейността на фирмата?

- Вероятно за повечето от Вашите читатели фирмата ни вече е позната с дейността си в сферата на противопожарната защита. Затова накратко ще представя само основните акценти.

Фирмата е с над 23-годишна история - време, през което успяхме да превърнем СИНХРОН-С в една успешна и отговорна компания. Тоталната противопожарна защита е нашето мото и крайният резултат от нашата дейност. Понастоящем сме лидери на пазара за пожарозащита както в сферата на пасивни и активни системи за пожарозащита, така и при уникални разработки за специфични индустриални приложения. Основната цел на СИНХРОН-С е да запази имуществото и бизнеса на своите клиенти, като фокусира дейността си към превенция на възникването на пожари и минимализиране на щетите от тях. По този начин рискът от пожарни инциденти за нашите клиенти е изключително нисък, а времето за възстановяване на производството е минимално.
Сред нашите клиенти са инвеститори и изпълнители на обекти от всякакъв тип - промишлени, търговски и административни. Неотменен принцип в нашата дейност е предлагането на надеждни технически решения, базирани на съвременна технология, качествено оборудване и професионално изпълнение.

Публикувана в Новини
Страница 1 от 3