Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за пожароизвестяване - проектиране, узаконяване, изграждане

Пожароизестяване - проектиране, узаконяване и изграждане на инсталации за пожароизвестяване Пожароизестяване - проектиране, узаконяване и изграждане на инсталации за пожароизвестяване

Пожароизвестяването е основен елемент в процеса на превенция на пожара. Целта на всяка система за пожароизвестяване е откриването на пожара на възможно най-ранен етап. Системата генерира алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето - дим, пламък или топлина.

В зависимост от пожарния риск и конкретното приложение, пожароизвестителните инсталации, които проектираме и изграждаме са два вида - конвенционални и адресируеми.

Конвенционални пожароизвестителни системи

Конвенционалните пожароизвестителни системи откриват пожара и сигнализират за него, но не локализират мястото на пожара. Детекторите са свързани в кабелна линия, която излиза от контролния панел и завършва с краен елемент. Когато детектор премине в алармен режим, системата не разпознава кой от всички детектори е сработил и променя режима на работа на цялата група. Конвенционалните пожароизвестителни системи са подходящи за малки обекти, при които зоната в аларма може да бъде обходена бързо и възникналият пожар да бъде открит бързо. Детекторите са двурежимни, т.е. поддържат състояние "Аларма" или "Нормално".

Адресируеми пожароизвестителни системи

Детекторите и останалите периферна устройства са разположени в кръг по кабелната линия, която започва от контролния панел и завършва в него. Това дава възможност за пълно разпознаване на устройствата по индивидуален адрес. По този начин адресируемите пожароизвестителни системи локализират точно мястото на възникване на пожара.

Най-важните характеристики на адресируемите системи за пожароизвестяване са:

  • Бърза реакция в случай на пожар
  • Липса на фалшиви алармени сигнали
  • Надеждно функциониране.

В зависимост от конкретното приложение използваме няколко вида мултисензорни детектори - димно-оптични, топлинни, термодиференциални, пламъчни, взривозащитeни или аспираторни. Вградената в детекторите иновативна технология за обработка на сигналите осигурява бърза и надеждна детекция без риск от грешни алармени сигнали.

Пожароизвестителните централи са интерактивни с лесен и интуитивен за работа потребителски интерфейс, което позволява на отговорния персонал по безопасността на обекта да реагира незабавно и да предприеме правилно действие в случай на алармено събитие. Съществено за надеждноно функциониране на адресируемите системи е активната комуникация между пожароизвестителната централа и адресните точки и възможността за програмиране на изходните състояния на системата. Централите поддържат стандартно програмируеми изходи за състояние "Нормално", "Пожарна аларма", "Повреда" и "Предаларма". Поддържат също така свободно програмируеми изходи, благодарение на което могат да бъдат програмирани да управляват противопожарни блокировки в случай на опасност - асансьори, ел.табла, вентилация, климатизация и др., както и да задействат система за оповестяване и гласова евакуация, система за отвеждане на дим и топлина и система за пожарогасене. Пожароизвестителната система лесно може да бъде интегрирана към система за сградна автоматизация.

Качество и надеждност на изградените пожароизвестителни инсталации

Пожароизвестителните инсталации отговарят на стандарта СД CEN/TS 54-14 и са съобразени с всички действащи в страната нормативни документи. Използваното оборудване е производство на водещия световен производител СИМЕНС и е сертифицирано от международно признати организации. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти. Фирмата ни притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от НПИПАБ-ГДПБС-МВР.

Системи за пожароизвестяване - брошура


Свързани статии (по етикет)