Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за пожарогасене с газ - проектиране, узаконяване, изграждане

Пожарна защита - системи за пожарогасене с газови агенти FM200, Novec 1230, азот и аргон Пожарна защита - системи за пожарогасене с газови агенти FM200, Novec 1230, азот и аргон

Основна характеристика на съвременните пожарогасителни инсталации с газ е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в началния му стадии в критичните няколко секунди преди разрастването му. Ниската стойност на параметъра време на изпускане, както и високата стойност на параметъра продължителност на защита гарантират пълен контрол върху пожара и бързо потушаване на пожара без възможност за повторно запалване.

Ефективността на газовите гасителни инсталации се дължи до голяма степен на механизма на пожарогасене, който в зависимост от използвания гасителен агент, преминава през няколко етапа - отнемане на топлинната енергия на горивния процес, редуциране на нивото на кислорода в помещението и прекъсване на самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес.

В зависимост от конкретното приложение, пожарния риск и типа на помещението, газовите пожарогасителни инсталации, които проектираме и изграждаме са базирани на инертните газове Аргон и Азот или синтетичните газове FM 200 и Novec 1230 (FK-5-1-12).

Основни характеристики на системите за пожарогасене с газ

 • Подходящи за защита на хора, имущество и оборудване в затворени помещения
 • Подходящи за затворени пространства, където локализирането и потушаването на пожара трябва да стане бързо, чисто и безопасно
 • Безвредни за околната среда, оборудването и безопасни за хората
 • Електрически непроводими, не корозират металите и това ги прави подходящи за защита
  от пожар на помещения с активно електрическо и електронно оборудване
 • Не причиняват термичен шок за защитаваното оборудване
 • Подходящи за помещения с високи тавани и ниски температури
 • Възможност да достигнат до скрити пожари
 • Подходящи за пожари, при които огнището не е определено или има няколко източника
 • Не оставят следи и замърсявания след изпускане на агента, което не налага почистване след процеса на гасене
 • По време на изпускане на агента не се намалява видимостта
 • Ефективни в широки граници за пожари клас А, В, както и за пожари в помещения с активно електро- и електронно оборудване
 • Типичните приложения са дейта центрове, помещения с електрическо и електронно оборудване, телекомуникационни съоръжения, помещения с технологични процеси, библиотеки, архиви, музеи и галерии, складове със запалими течности, трансформаторни станции и др.

Data Center

Основно изискване към съвременните газови агенти за пожарогасене е безопасността им за хората и околната среда. Предлаганите газовите пожарогасителни системи притежават високи нива на безопасност за хората като прекратяват процеса на горене при висока концентрация на кислорода, при която не съществува риск за хората. Особено ефективни в това отношение са гасителните системи с Novec 1230 (FK-5-1-12). Novec 1230 (FK-5-1-12) е нов химически агент за пожарогасене. Притежава нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 5 дни и потенциал за глобално затопляне 1, с което отговаря на последните изисквания за чист и безопасен пожарогасителен агент. Ниската му токсичност, съчетано с ниската проектна концентрация осигурява най-широките граници за безопасност сравнено с останалите газовите агенти на основата на хидрокарбони, въглероден двуокис или инертни газове.

Иновативна технология за пожарогасене с инертен газ с равномерно изпускане на агента

Matrix DesignНедостатък на конвенционалните системи за пожарогасене с инертен газ е създаването на много високо налягане и турболенция при изпускане на гасителния агент в помещението, което може да бъде неблагоприятно за оборудването. Технологията с равномерно изпускане на гасителния агент премахва този риск. Основните предимства са:

 • Елиминира създаването на високо налягане в помещението непосредствено след освобождаване на агента - без пик в налягането
 • Осигурява максимално налягане при изпускателния отвор от 60 / 40 бара при налягане в бутилките 300 / 200 бара
 • Осигурява равномерен поток на гасителния агент през цялото време на изпускането му без свръхналягане и турболенция
 • Иновативният метод за матрично разположение на бутилките спестява ресурси - по-ниска цена за инсталиране и поддръжка, по-малко инсталационно пространство

Качество и надеждност на изградените пожарогасителни инсталации

Изградените от нашата фирма инсталации отговарят на стандарта NFPA 2001 (2008) и БДС EN 15004. Използваното оборудване е произведено от водещи световни производители и е сертифицирано от VdS, LPCB, CNPP, UNIIPO, UL и др. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти. Фирмата ни притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от НПИПАБ-ГДПБС-МВР.

Системи за пожарогасене с газови агенти - брошура