Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за пожарогасене с инертни газове IG-100, IG-01, IG-55 - проектиране, узаконяване, изграждане

Пожарна защита - системи за пожарогасене с инертни газове Пожарна защита - системи за пожарогасене с инертни газове

Основна характеристика на съвременните пожарогасителни инсталации с газ е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в началния му стадии в критичните няколко секунди преди разрастването му. Ниската стойност на параметъра време на изпускане, както и високата стойност на параметъра продължителност на защита гарантират пълен контрол върху пожара и бързо потушаване на пожара без възможност за повторно запалване.

Ефективността на газовите гасителни инсталации се дължи до голяма степен на механизма на пожарогасене, който в зависимост от използвания гасителен агент, преминава през няколко етапа - отнемане на топлинната енергия на горивния процес, редуциране на нивото на кислорода в помещението и прекъсване на самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес.

Основни характеристики на системите за пожарогасене с инертни газове Азот и Аргон - IG-100, IG-01, IG-55

 • Защита на множество пожарни рискове
 • Висока гасителни ефективност
 • Безвредни за околната среда, оборудването и безопасни за хората
 • Гъвкав дизайн, подходящ за всякаки пространства
 • Икономични - евтин гасителен агент с възможност за пренапълване
 • Електрически непроводими гасителни агенти
 • Не увреждат електрическото и електронното оборудване
 • Не оставят следи и замърсявания след изпускане на агента
 • Отлична видимост след изпускане на агента
 • Защита от пожарни рискове в широки граници - пожари клас А, В, електрически опасности и оборудване
 • Типичните приложения са компютърни зали, центрове за данни, помещения с електрическо и електронно оборудване, телекомуникационни съоръжения, помещения с технологични процеси, библиотеки, болници, лаборатории и чисти стаи, архиви, музеи и галерии, трансформаторни подстанции, обекти от нефтохимическата индустрия и др.

пожарогасене инертни газове 2

Основно изискване към съвременните газови агенти за пожарогасене е безопасността им за хората и околната среда. Предлаганите газови пожарогасителни системи с инертни газове Азот и Аргон погасяват огъня при концентрация на кислорода в границите от 21% до 14%, докато минималната концентрация, която е безопасна за хората, е между 8% и 10%. Това ги прави безопасни за използване в помещения с присъствие на хора.

Аргонът и Азотът са газове, които естествено присъстват в атмосферата - те са безвредни за околната среда. Притежават нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой и нулев потенциал за глобално затопляне, с което отговаря на последните изисквания за чист и безопасен пожарогасителен агент.

Иновативна технология за пожарогасене НИСКО НАЛЯГАНЕ с равномерно изпускане на агента

Matrix DesignНедостатък на конвенционалните системи за пожарогасене с инертен газ е създаването на много високо налягане и турболенция при изпускане на гасителния агент в помещението, което може да бъде неблагоприятно за оборудването. Технологията с равномерно изпускане на гасителния агент премахва този риск. Основните предимства са:

 • Елиминира създаването на високо налягане в помещението непосредствено след освобождаване на агента - без пик в налягането
 • Осигурява максимално налягане при изпускателния отвор от 60 / 40 бара при налягане в бутилките 300 / 200 бара
 • Осигурява равномерен поток на гасителния агент през цялото време на изпускането му без свръхналягане и турболенция
 • Иновативният метод за матрично разположение на бутилките спестява ресурси - по-ниска цена за инсталиране и поддръжка, по-малко инсталационно пространство

Качество и надеждност на изградените пожарогасителни инсталации

Изградените от нашата фирма инсталации отговарят на стандарта NFPA 2001 (2008) и БДС EN 15004. Използваното оборудване е произведено от водещи световни производители и е сертифицирано от VdS, LPCB, CNPP, UNIIPO, UL и др. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти. Фирмата ни притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от НПИПАБ-ГДПБС-МВР.


Свързани статии (по етикет)