Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Сряда, 04 Декември 2013 11:21

Бизнес сграда ЕВРОПАРК

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с АРГОН, система за КОНТРОЛ на ДОСТЪП и РАБОТНО ВРЕМЕ, система за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

Софтуерът за контрол и отчитане на работно време MCS-2000 улеснява отчетността и обработката на информацията свързана с човешкия ресурс във всяка една организация. Представлява интегрирана система за управление на персонала при работа по установени графици и смени. Системата MCS-2000 е съобразена с изискванията на българското трудово законодателство и е подходяща за приложение както в търговски и административни офиси, така и в големи промишлени предприятия. Софтуерът MCS-2000 е особено полезен за предприятия и организации с голяма численост на персонала и многообразие от дейности, където е практически невъзможно някой да следи за спазването на трудовата дисциплина.

Новата разработка на системата за контрол и отчитане на работно време НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРА и СЪКРАЩАВА работата в отдел „Човешки ресурси”. Богатата функционалност позволява за всяка една справка създаването на персонализирани шаблони, съобразно потребностите на Вашата организация. Всички справки могат да бъдат записвани в Pdf, Doc или Excel формати и да бъдат изпращани автоматично по предварително зададен график до ръководителите на съответните звена в организацията.

Публикувана в Продукти