Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

(сп. PROFESSIONAL, бр. 7, 2011 г.)

(сп. Машиностроене и Електротехника, бр. 9, 2013 г.)

Синхрон-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага съвременни решения за защита от пожар на електронни архиви в сървърни помещения, дейта центрове и компютърни зали. Решенията са базирани на иновативни технологии и оборудване от световно признати производители като Сименс и Ел Пи Джи.

Какво налага изграждането на система за пожарна безопасност

В съвременната бизнес среда сигурността на информацията е от изключително значение за развитието на всяка компания. Ето защо защитата от пожар на дейта центровете като основен елемент от информационната инфраструктура е от критично важно значение за дейността на компанията. Появата на пожар в такива помещения би довела до прекъсване на работния процес, а много често и до невъзможност за възстановяването му. Практиката показва че 43% от компаниите, които прекъсват работа вследствие на пожар в центъра им за данни никога не възстановяват дейността си, а 29% от тези, които отново „отварят врати" фалират в близките три години.

Публикувана в Новини

(сп. Машиностроене и Електротехника, бр. 12, 2013 г.) 

Фирма СИНХРОН-С, специализирана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, предлага иновативно решение за ранно откриване на пожар посредством пожароизвестителна система, чието действие се базира на аспирационна димно-оптична детекция.

Публикувана в Новини
Четвъртък, 05 Декември 2013 16:54

Офис сграда и шоурум СИРИУС

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА.

Сряда, 04 Декември 2013 09:21

СИ БАНК - централен офис

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и система за КОНТРОЛ НА ДОСТЪП.

 

Сряда, 20 Ноември 2013 15:39

Технически университет София

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ.

Пожароизвестяването е основен елемент в процеса на превенция на пожара. Целта на всяка система за пожароизвестяване е откриването на пожара на възможно най-ранен етап. Системата генерира алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето - дим, пламък или топлина.

В зависимост от пожарния риск и конкретното приложение, пожароизвестителните инсталации, които проектираме и изграждаме са два вида - конвенционални и адресируеми.

Публикувана в Продукти
Събота, 15 Юни 2013 22:11

Оргахим АД

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДНА МЪГЛА в производствени и складови помещения.

Оргахим АД е най-големият химически завод в България за производство на бои и лакове. Предприятието е с висок риск от възникване на пожар. В производствения процес се използват значително количество суровини, които са лесно запалими и взривоопасни химически материали.

Внедрената система е от тип автоматична пожарогасителна инсталация с водна мъгла под високо налягане с управление от пожароизвестяване. Гасителната инсталация защитава площ от около 8000 м2, разделена на 21 пожарогасителни зони.

 

 

 

 

 

 

 (сп. Строители, бр.3, 2013 г.)

Синхрон-С, специализирана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, предлага иновативно решение за ранно откриване на пожари посредством пожароизвестителна система, чието действие се базира на аспирираща димно-оптична детекция.

Публикувана в Новини