Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Оргахим АД

Инсталации за пожарна безопасност в Оргахим АД Инсталации за пожарна безопасност в Оргахим АД

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДНА МЪГЛА в производствени и складови помещения.

Оргахим АД е най-големият химически завод в България за производство на бои и лакове. Предприятието е с висок риск от възникване на пожар. В производствения процес се използват значително количество суровини, които са лесно запалими и взривоопасни химически материали.

Внедрената система е от тип автоматична пожарогасителна инсталация с водна мъгла под високо налягане с управление от пожароизвестяване. Гасителната инсталация защитава площ от около 8000 м2, разделена на 21 пожарогасителни зони.

 

 

 

 

 

 

 
Свързани статии (по етикет)