Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на ЦЕНТРАЛИЗИРАНА система за КОНТРОЛ НА ДОСТЪП.
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, система за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ и система за КОНТРОЛ НА ДОСТЪП.
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ.
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА.
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, система за ОЗВУЧАВАНЕ и ОПОВЕСТЯВАНЕ, система за ОХРАНА и система за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА.