Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

30 години Качество и Коректност

FireSafety Home


СИНХРОН-С е инженерингова фирма, специализирана
в изграждането на цялостни решения в областта на техническите системи за Защита и Сигурност на обекти. 

Дейността на фирмата обхваща проектиране, изграждане и техническа поддръжка на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност.

Основен принцип в дейността на СИНХРОН-С е предлагането на висококачествени и надеждни технически решения, базирани на съвременна технология, качествено оборудване и професионално изпълнение. СИНХРОН-С има над 2 800 проекта и над 300 предотвратени пожара.

Вижте повече

 

 

Fire Rack Protection FRP 2A

 НОВ ПРОДУКТ 


Патентована система за защита срещу пожар в сървърни шкафве FRP-2A (Fire Rack Protection)


СИНХРОН-С разработи, произвежда и инсталира система за противопожарна защита на сървърни и електически шкафове.

Системата е създадена за ранно откриване на дим и контрол на температурата във всеки отделен сървърен или ел. шкаф.

Системата FRP-2A е новост в световен мащаб и е предназначена за защита от пожар във всеки отделен сървърен шкаф.

Вижте повече

 

 

 
ВИДЕО

foam fire protection of high rise buildings helicopter pad   
Противопожарна защита
на хеликоптернa площадкa
за високи сгради

покажи видео

   water mist fire protection in chemical plant   
   Система за пожарогасене с
   водна мъгла в
химическо
   предприятие

   покажи видео

   Sprinkler cooling system in chemical plant
   Oхлаждане на резервоари
   с леснозапалими течности
   в химическо предприятие

   покажи видео