Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

30 години Качество и Коректност

FireSafety Home


СИНХРОН-С е инженерингова фирма, специализирана
в изграждането на цялостни решения в областта на техническите системи за Защита и Сигурност на обекти. 

Дейността на фирмата обхваща проектиране, изграждане и техническа поддръжка на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност.

Основен принцип в дейността на СИНХРОН-С е предлагането на висококачествени и надеждни технически решения, базирани на съвременна технология, качествено оборудване и професионално изпълнение. СИНХРОН-С има над 2 800 проекта и над 300 предотвратени пожара.

Вижте повече

 

 

 

Fire Rack Protection FRP 2A

 НОВ ПРОДУКТ 


Патентована система за защита срещу пожар в сървърни шкафве FRP-2A (Fire Rack Protection)


СИНХРОН-С разработи, произвежда и инсталира система за противопожарна защита на сървърни и електически шкафове.

Системата е създадена за ранно откриване на дим и контрол на температурата във всеки отделен сървърен или ел. шкаф.

Системата FRP-2A е новост в световен мащаб и е предназначена за защита от пожар във всеки отделен сървърен шкаф.

Вижте повече