Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Реализирани проекти

СИНХРОН-С има изградени и пуснати в експлоатация над 2 600 системи в множество обекти в страната, сред които:

  • Търговски и офис сгради
  • Архиви и складове
  • Банки и застрахователни дружества
  • Държавни институции
  • Учебни и здравни заведения
  • Телекомуникационни и сървърни центрове
  • Промишлени предприятия от енергетиката, леката и тежката промишленост
  • Обекти със специално предназначение

С повече от 2 600 реализирани проекта СИНХРОН-С заема водещо място сред доставчиците на инженерни услуги и специализирани технически решения в областта на пожарната безопасност и сигурността.

Понастоящем СИНХРОН-С акцентира в изпълнението на комплексни проекти в промишлени предприятия и големи търговски, административни и офис сгради.