Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Високо качество и ефективност

Проектиране, узаконяване и изграждане на системи за пожарна безопасност и сигурност Проектиране, узаконяване и изграждане на системи за пожарна безопасност и сигурност

Крайната цел в работата на СИНХРОН-С е предлагането на висококачествени, ефективни и надеждни технически решения, които да удовлетворят нуждите на клиентите.

СИНХРОН-С се ангажира да създава за своите клиенти ефективна система от защитни мерки за предотвратяване на опасни ситуации.

За да реализира това СИНХРОН-С поддържа високи стандарти за качество както за предлаганите продукти, така и за извършваните услуги, следвайки следните принципи на работа:

 • Внедряване на съвременни технологии при разработката, проектирането и изпълнението на проектите за пожарна безопасност и сигурност
 • Прилагане на иновативен подход при реализиране на специфични технически решения
 • Изпълнение на проектите в съответствие с изискванията на европейските и международните стандарти в областта на пожарната безопасност и сигурността - БДС EN 12845, БДС EN 15004, БДС EN 50133, СД CEN/TS 54, СД CEN/TS 14972, VdS, NFPA, LPCB, CNPP, FM, UL.
 • Стриктно спазване на изискванията на националните нормативни документи в областта на пожарната безопасност и сигурността
 • Осигуряване на необходимото обучение и квалификация на служителите на фирмта
 • Периодично актуализиране на внедрената система за управление на качество по ISO 9001
 • Осигуряване на качествено и надеждно оборудване за изпълнение на инсталациите чрез поддържане на партньорски отношения с водещи световни производители
 • Коректност и етичност в процеса на изпълнение на сключените договори по отношение на  изисквания на клиентите, спазване на срокове и всички други условия
 • Непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност
 • Извършване на пълен цикъл от дейности, свързани с реализирането на всеки проект - оценка на сигурността и пожарния риск, консултации и предпроектни проучвания за изготвяне на оптимално техническо решение, изготвяне и узаконяване на проекта, доставка и монтаж на оборудването, въвеждане в експлоатация, сервизна поддръжка, планови профилактични прегледи и тестове, обучение на отговорния персонал по безопасността на обекта
 • Прилагане на ефективна организация при управление на проектите.