Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Сертификати

Synchron S ISO 9001 2015 bg
Система за управление
на качеството съгласно
ISO 9001:2015Сертификат от МВР
за поддържане
и обслужване на
противопожарни
системи


Сертификат от МВР
за монтаж, сервиз
или поддръжка на
противопожарни системи
с флуорирани газове

Certificate SYNCHRON 6-new

Сертификат от
Министерството
на отбраната за
функционалност
на продукт
съгласно стандарта
БДС EN 50133Сертификат за
доставчик на НАТО
с кодификационен
код 001Siemens Solution-partner 2015

Сертификат
"Solution Partner''
от Siemens
SYNCHRON S certificate construction chamber

Удостоверение за
вписване в Централния
професионален
регистър на строителя