Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Спринклерни системи за пожарогасене - проектиране, узаконяване, изграждане

Системи за пожарна безопасност - спринклерни системи за пожарогасене Системи за пожарна безопасност - спринклерни системи за пожарогасене

Използвайки водата като гасителен агент, конвенционалните спринклерни пожарогасителни системи са едно от най-надеждните, икономични и безопасни средства за контролиране и потушаване на пожари. Те са безвредни за околната среда и безопасни за хората.

Водните гасителни системи са особено подходящи за потушаване на пожари клас А (твърди горими вещества, тлеещи пожари и др.). Типичните приложения са промишлени обекти, търговски и административни обекти, складови помещения, офисни помещения, подземни гаражи и др.

Като надеждно и икономично решение, спринклерните противопожарни системи притежават няколко основни харакатеристики

  • Подходящи са за защита от пожар както на хора, така и на имущество в затворени помещения
  • Реагират веднага още в първоначалния етап от възникване на пожара, което позволява на хората да напуснат безопасно рисковата зона
  • Потушават пожара чрез отнемане на топлинната енергия на горивния процес като предизвикват бърз охлаждащ ефект в горящата зона
  • Задействат се само спринклерните глави непосредствено над огнището на пожара
  • Няма опасност от случайно задействане - сработват само при реален пожар

Автоматични или заливни спринклерни инсталации

В зависимост от пожарния риск и конкретното приложение, спринклерните пожарогасителни инсталации, които проектираме и изграждаме са два вида - автоматични или заливни (дренчерни). Автоматичните спринклерни инсталации използват спринклерни глави с вграден термочувствителен елемент. Когато затопленият от пожара въздух се придвижва към горната част на помещението и чрез кондукция загрява чувствителния на топлина елемент, спринклерната глава се отваря и водата изтича. Всяка спринклерна глава се активира независимо една от друга, когато сензорът отчете, че проектната температура (около 68 оС) е достигната. С активирането на спринклерната глава водата потича в тръбната мрежа и задейства аларма, която съобщава, че системата е в процес на работа.

Заливните системи се задействат обикновено ръчно или по сигнал от пожароизвестителна централа и се използват като водна завеса за ограничаване на разпространението на пожар в съседни помещения или рискови зони с различен пожарен риск.

Ефективно решение за защита от пожар

В резултат от действието на спринклерните системи са налице:

  • Пълен контрол върху пожара - спиране на разрастването на пожара
  • Потушаване на пожара без риск от повторно запалване

Качество и надеждност на изградените противопожарни спрнклерни инсталации

  • Отговарят на стандарта БДС EN 12845
  • Използваното оборудване е произведено от водещи световни производители и е сертифицирано от VdS, LPCB, CNPP, UL или ULC
  • Спринклерните инсталации се изпълняват от обучени специалисти. Фирмата ни притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от НПИПАБ-ГДПБС-МВР и Сертификат издаден от германската организация VdS с обхват "Изграждане и поддръжка на спринклерни системи" съгласно система за управление на качеството ISO 9001.


Спринклерни системи за пожарогасене - брошура