Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Термографско обследване на електрически инсталации

Пожарна безопасност - превенция на пожара с помощта на термографско обследване Пожарна безопасност - превенция на пожара с помощта на термографско обследване

Термографското обследване представлява анализ на топлинното разпределение в наблюдавания обект с цел локализиране на проблемни зони с повишена тепмература, невидими за човешкото око. С помощта на термографското обследване се откриват СКРИТИ ПОВРЕДИ като лоши електрически връзки или клемни съединения, повреди в комутационна апаратура, проблемни участъци в кабелни канали (снопове), повреди в електродвигатели или друго електрооборудване.

Основната характеристика на термографското обследване е РАННОТО ОТКРИВАНЕ НА ПОВРЕДИ, предотвратяване на аварийни състояния или възникване на пожар вследствие на електрическа неизправност. Практиката показва, че вследствие на термографското обследване се РЕАЛИЗИРАТ ЗНАЧИТЕЛНИ ИКОНОМИИ, свързани с по-малко разходи за ремонт, предотвратяване на материални и финансови загуби от възникване на пожар или аварийно прекъсване на работния процес.

Термографското обследване е нова съпътстваща услуга, която фирма СИНХРОН-С извършва за своите клиенти като част от цялостната политика на фирмата, свързана с предлагането на комплекс от защитни мерки за преотвратяване на пожари и аварийни ситуации.