Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за превенция на пожара с редукция на кислород - проектиране, узаконяване, изграждане

Пожарна безопасност - система за пожарогасене с редукция на кислород Пожарна безопасност - система за пожарогасене с редукция на кислород

Системите за пожарогасене с редукция на кислород предотвратяват появата на пожар. Всички останали методи за гасене се прилагат едва след възникване на пожар.

Действието на системата се основава на контролирана редукция на концентрацията на кислорода в затворено пространство чрез добавяне на азот. Кислородът намалява до ниво, при което повечето запалими предмети не могат да се възпламенят и възникването на пожар е невъзможно.

Системите са идеално решение за защита на помещения, където пожарът би причинил загуба на ценно имущество, което не може да бъде възстановено (файлове с данни, документи или артефакти). Типичните приложения са IT центрове, архиви, музеи, галерии. Системите са много подходящи и са най-икономичното средство за пожарна превенция в големи затворени пространства с обем над 2000 м3.