Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за отвеждане на дим и топлина

Пожарна безопасност - система за отвеждане на дим и топлина Пожарна безопасност - система за отвеждане на дим и топлина

Вентилационните системи за отвеждане на дим и топлина са задължителна част от противопожарната защита на обекти.

При възникване на пожар се отделят значително количество токсични вещества във вид на димни газове, които са изключително опасни за хората. Основното предназначение на системите за отвеждане на дим и топлина е осигуряване безопасността на хората и освобождаване на пътя за евакуация чрез извеждане на токсичните димни газове извън помещението. Освен това системите за отвеждане на дим и топлина спомагат за по-бързото потушаване на пожара като предотвратяват образуването на възпламеними газове, редуцират топлинното въздействие върху запалимите предмети в помещението, локализират и спират разрастването на пожара.

В зависимост от начина на изпълнение системите за отвеждане на дим и топлина са два вида:

  • Естествени вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина, изпълнении с противодимни люкове. Движението на въздуха се дължи на разликата в темературата и налягането.
  • Принудителни вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина, изпълнении със смукателни вентилатори. Движението на въздуха се дължи на принудителното му циркулиране с помощта на вентилатори и свързани вентилационни канали.

Системите за отвеждане на дим и топлина могата да бъдат реализирани за автоматично или ръчно управление. Задействат се при сигнал на детектор от пожароизвестителната инсталация.