Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за пожарогасене с прах - проектиране, узаконяване, изграждане

Инсталации за пожарна безопасност с пожарогасителен прах Инсталации за пожарна безопасност с пожарогасителен прах

Системите за пожарогасене с прах се инсталират в места, където има повишена опасност от възникване на пожар, като помещения или открити пространства с наличие на запалими течности и газове, химически вещества или електрически инсталации високо напрежение. Съгласно стандартите това са т.нар. зони с повишена опасност, при които конвенционалните методи за пожарозащита не предлагат необходимата сигурност. Пожарогасителният прах, използван в автоматичните системи за пожарогасене, е ефективен и бързодействащ гасителен агент. Когато се разпръсква директно върху пожара причинява почти незабавен гасителен ефект.

Механизъм на пожарогасене при праховите гасителни инсталации

Основният гасителен ефект настъпва вследствие на химическа интервенция върху верижната реакция на горивния процес. Въпреки това, пожарогасенето с прах преминава през няколко етапа. Първоначално при освобождаване на гасителния агент в горящата зона образувалият се пожарогасителен облак причинява задушаващ ефект, изтласквайки кислорода от огнището на пожара. Следва химична реакция, при която веществата съдържащи се в пожарогасителния прах създават антикаталитичен ефект, не позволявайки на свободните радикали, формирани в процеса на горене, да поддържат горивната реакция. По този начин те прекъсват самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес като същевременно ограничават количеството топлина, което се излъчва при горенето. Настъпилият гасителен ефект е бърз и без възможността за повторно запалване.

Системите за пожарогасене с прах са конвенционални тип ВС, подходящи за ефективно потушаване на пожари в открити пространства и пожари клас B (запалими течности и газове) и C (активно електрическо оборудване). Пожарогасителният прах се състои от безвредни неорганични соли и водоустойчиви агенти. Сухият химически агент не е токсичен, електрически е непроводим и е лесен за почистване след изпускане, изискващ само изсмукване или измитане. Въпреки че съставните елементи на пожарогасителния прах не са токсични, изпускането на голямо количество прах може да причини затруднение в дишането по време и след изпускането на агента и също така да намали значително видимостта в помещението.

Качество и надеждност на изградените противопожарни инсталации

Изградените от нашата фирма инсталации отговарят на стандарта БДС EN 12845. Използваното оборудване е произведено от водещи световни производители и притежава необходимите сертификати за съответствие. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти. Фирмата ни притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от НПИПАБ-ГДПБС-МВР.