Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за пожарогасене с газов агент Novec 1230 (FK-5-1-12) - проектиране, узаконяване, изграждане

Пожарна защита - системи за пожарогасене с газов агент Novec 1230 (FK-5-1-12) Пожарна защита - системи за пожарогасене с газов агент Novec 1230 (FK-5-1-12)

Основна характеристика на съвременните пожарогасителни инсталации с газ е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в началния му стадии в критичните няколко секунди преди разрастването му. Ниската стойност на параметъра време на изпускане, както и високата стойност на параметъра продължителност на защита гарантират пълен контрол върху пожара и бързо потушаване на пожара без възможност за повторно запалване.

Ефективността на газовите гасителни инсталации се дължи до голяма степен на механизма на пожарогасене, който в зависимост от използвания гасителен агент, преминава през няколко етапа - отнемане на топлинната енергия на горивния процес, редуциране на нивото на кислорода в помещението и прекъсване на самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес.

Основни характеристики на системите за пожарогасене с газов агент Novec 1230 (FK-5-1-12)

 • Изключително ефективни - освобождават агента в рамките на 10 секунди
 • Безвредни за околната среда, оборудването и безопасни за хората
 • Електрически непроводими, не корозират металите и това ги прави подходящи за защита
  от пожар на помещения с активно електрическо и електронно оборудване
 • Възможност да достигнат до скрити пожари
 • Подходящи за пожари, при които огнището не е определено или има няколко източника
 • Не оставят следи и замърсявания след изпускане на агента
 • По време на изпускане на агента не се намалява видимостта
 • Защита от пожарни рискове в широки граници - пожари клас А, В, електрически опасности и оборудване
 • Типичните приложения са дейта центрове, помещения с електрическо и електронно оборудване, телекомуникационни съоръжения, помещения с технологични процеси, библиотеки, архиви, музеи и галерии, складове със запалими течности, трансформаторни станции и др.
 • Най-доброто срество за потушаване на пожар в компютърни зали и центрове за данни - безопасни за хард дискове и електронни архиви

газов агент за пожарогасене FK 5 1 12 2

Основно изискване към съвременните газови агенти за пожарогасене е безопасността им за хората и околната среда. Предлаганите газовите пожарогасителни системи с газов агент Novec 1230 (FK-5-1-12) са изключително ефективни в това отношение - притежават високи нива на безопасност за хората като прекратяват процеса на горене при висока концентрация на кислорода, при която не съществува риск за хората. Novec 1230 (FK-5-1-12) е нов химически агент за пожарогасене. Притежава нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 5 дни и потенциал за глобално затопляне 1, с което отговаря на последните изисквания за чист и безопасен пожарогасителен агент. Ниската му токсичност, съчетано с ниската проектна концентрация осигурява най-широките граници за безопасност сравнено с останалите газовите агенти на основата на хидрокарбони, въглероден двуокис или инертни газове.

Качество и надеждност на изградените пожарогасителни инсталации

Изградените от нашата фирма инсталации отговарят на стандарта NFPA 2001 (2008) и БДС EN 15004. Използваното оборудване е произведено от водещи световни производители и е сертифицирано от VdS, LPCB, CNPP, UNIIPO, UL и др. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти. Фирмата ни притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от НПИПАБ-ГДПБС-МВР.


Свързани статии (по етикет)