Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Оргахим АД

Инсталация за оросяване и охлаждане с вода - част от противопожарната защита на предприятието Инсталация за оросяване и охлаждане с вода - част от противопожарната защита на предприятието

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на ИНСТАЛАЦИЯ за ОРОСЯВАНЕ и ОХЛАЖДАНЕ с ВОДА на промишлени резервоари с терпентин - част от производствените съоръжения на предприятието.

Оргахим АД е най-големият химически завод в България за производство на бои и лакове. Предприятието е с висок риск от възникване на пожар. В производствения процес се използват значително количество суровини, които са лесно запалими и взривоопасни химически материали.

Оросителната инсталация е част от системата за противопожарна защита на предприятието, изградена също от Синхрон-С.

 


Свързани статии (по етикет)