Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ и система за ОПОВЕСТЯВАНЕ.
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на цялостна система за КОНТРОЛ НА ДОСТЪП и СИГУРНОСТ.  
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ИНЕРТЕН ГАЗ, система за ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА, система за КОНТРОЛ НА ДОСТЪП…