Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ГАЗ.
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и АСПИРАТОРНА система, система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с газ FM200, система за ПОЖАРОГАСЕНЕ…
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на модулна система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ГАЗ FE-13 в дейта център с 4 помещения и система за ПОЖАРОГАСЕНЕ…