Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за пожарогасене с пяна - проектиране, узаконяване, изграждане

Противопожарни системи с гасителен агент пяна Противопожарни системи с гасителен агент пяна

Пожарогасителните инсталации с пяна са много подходящи за потушаване на пожари клас В (запалими течности) в зони с повишена пожароопасност като складове, резервоари, рафинерии, химически предприятия и др.

Системите за пожарогасене с пяна са предназначени за локално потушаване на пожари върху големи горящи повърхности от запалими течности

Пяната съдържа вода, концентрат и въздух. Тя е устойчива на огъня, благодарение на концентрата, който съдържа химични елементи като флуор. Пожарогасенето с пяна преминава през няколко етапа. Първоначално, благодарение на ниската си плътност в сравнение с водата, пяната създава повърхностен слой, който спира достъпа на кислород до горящата повърхност. Същевременно водата в състава на пожарогасителната пяна бързо отнема топлината и по този начин горенето спира. Следва химична реакция, при която флуорът прекъсва самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес и се прекратява възможността за повторно запалване. Системите работят с няколко вида пяна в зависимост от конкретното приложение.

Качество и надеждност на изградените противопожарни инсталации

Изградените от нашата фирма противопожарни инсталации с пяна отговарят на стандарта БДС EN 12845. Използваното оборудване е произведено от водещи световни производители и притежава необходимите сертификати за съответствие. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти. Фирмата ни притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от НПИПАБ-ГДПБС-МВР.