Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

30 години Качество и Коректност

FireSafetySystemsСИНХРОН-С е инженерингова фирма, специализирана
в изграждането на цялостни решения в областта на техническите системи за Защита и Сигурност на обекти.

Дейността на фирмата обхваща проектиране, изграждане и техническа поддръжка на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност.

Основен принцип в дейността на СИНХРОН-С е предлагането на висококачествени и надеждни технически решения, базирани на съвременна технология, качествено оборудване и професионално изпълнение.

 

SecuritySystemsФАКТИ от професионалния опит на компанията

  • 3 000 реализирани проекта на системи за пожарна безопасност
  • 1 800 реализирани проекта на системи за техническа сигурност
  • Над 300 предотвратени пожара