Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Системи за пожарогасене с водна мъгла - проектиране, узаконяване, изграждане

Инсталации за пожарна безопасност с гасителен агент водна мъгла Инсталации за пожарна безопасност с гасителен агент водна мъгла

Системите за пожарогасене с водна мъгла са нов високоефективен метод за гасене с помощта на вода, който съчетава предимствата на газовите и конвенционалните спринклерни системи. Използвайки водата по нов начин, пожарогасителните инсталации с водна мъгла са:

 • Изключително надеждно, икономично и безопасно средство за контролиране и потушаване на пожари
 • Безвредни за околната среда и безопасни за хората, имуществото и оборудването
 • Изключително бърз и ефективен гасителен метод

Противопожарните инсталации с водна мъгла са подходящи за широк обхват от приложения. Те се използват за гасене на пожари клас А, В и С: кабелни колектори/тунели, роторни турбини, трансформаторни подстанции, помещения с електрическо и електронно оборудване, химически предприятия, компютърни и телекомуникационни центрова, производствени помещения, машинни зали, двигатели и алтернатори, складове, архиви и др.

Технологични предимства на гасителните инсталации с водна мъгла

Водната мъгла е специфичен начин за използване на водата като гасителен агент. Пожарогасителните системи използват специални разпръскващи глави с микродюзи и работят под налягане от 80 до 140 бара, създавайки по този начин капки с много малък диаметър и много висока скорост. При задействане на противопожарната инсталация настъпва бърз охлаждащ ефект, при който микрокапките абсорбират топлинната енергия на горивния процес около 7 пъти по-бързо от обикновените спринклерни системи. Същевременно настъпва бърза и значителна редукция на кислородното съдържание, тъй като при изпускането водната мъгла заема около 1800 пъти по-голям обем в сравнение с водата. Благодарение на това, системите с водна мъгла са най-ефективните съществуващи противопожарни системи, базирани на гасителния агент вода и единственото техническо решение за специфични рискови приложения. Налице са три основни предимства пред конвенционалните спринклерни системи:

 • Бързо и ефективно гасене
 • Без повреди за оборудването и без щети за имуществото
 • Бързо възстановяване на работния процес и работата на съоръженията

Основни характеристики на системите за пожарогасене с водна мъгла

 • Подходящи за защита както на хора и имущество, така и на сложно и скъпо оборудване
 • Бърза детекция на пожара в рамките на първите 10-30 секунди, когато започва ефективното гасене
 • Изключително бързо потушаване на пожара в рамките на първите 2,5 до 3,5 мин. от появата му
 • Подходящи за локално и обемно гасене
 • Изключително подходящи за потушаване на бързо разрастващи се пожари, както и дълбоки пожари
 • Не отделят допълнителни химически вещества
 • Безопасни за оборудването и имуществото, тъй като агентът не съдържа агресивни химически компоненти
 • Много ефективни за гасене на запалими течности
 • Използват минимално количество вода от 0.69 l/min/m2 , което е с около 90% по-малко от необходимото за конвенционалните спринклерни системи
 • Изискват по-малко пространство за разполагане на оборудването и тръбната мрежа
 • Оставят минимални щети след гасенето
 • Тръбната мрежа е изработена от неръждаема стомана, което я прави практически вечна
 • Неограничен ресурс на гасителния агент - чиста филтрирана деминерализирана вода
 • Икономични - ниска цена на гасителния агент и без необходимост от периодичната му подмяна, за разлика от газовите системи
 • Внедряването на система с водна мъгла би намалила значително застрахователната такса за обекта

Качество и надеждност на изградените противопожарни инсталации

 • Отговарят на стандартите NFPA 750, CEN TS 14 972, IMO
 • Използваното оборудване е произведено от водещи световни производители и е сертифицирано от VdS, LPCB, CNPP, UL, ULC, FM, IMO
 • Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти. Фирмата ни притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от НПИПАБ-ГДПБС-МВР и Сертификат издаден от германската организация VdS с обхват "Изграждане и поддръжка на спринклерни системи" съгласно система за управление на качеството ISO 9001.