Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и система за КОНТРОЛ НА ДОСТЪП.  
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и ПОЖАРОГАСЕНЕ с АРГОН в център за данни, система за ДЕТЕКЦИЯ на ВОДА и…
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и ПОЖАРОГАСЕНЕ с ИНЕРТНИ ГАЗОВЕ в сървърно помещение и помещение с UPS…
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ, система ПОЖАРОГАСЕНЕ с АРГОН в център за данни, система за ДЕТЕКЦИЯ на…
Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на система за ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ и ПОЖАРОГАСЕНЕ с АРГОН, система за ДЕТЕКЦИЯ на ВОДА и ВЛАГА, система за…