Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С стартира нова услуга - термографска диагностика

Превенция на пожари - термографска диагностика Превенция на пожари - термографска диагностика

От началото на 2014 година, фирма СИНХРОН-С стартира съпътстваща услуга за своите настоящи и бъдещи клиенти - ТЕРМОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА на електрически инсталации, машини и апаратура посредством инфрачервена технология.

Термографската диагностика представлява анализ на топлинното разпределение в наблюдавания обект с цел локализиране на проблемните зони с повишена температура, невидими за човешкото око. Нагретите компоненти се визуализират посредством термографски изображения, заснети с помощта на специална камера. По този начин се ОТКРИВАТ СКРИТИ ПОВРЕДИ като лоши електрически връзки или клемни съединения, повреди в комутационна апаратура, проблемни участъци в кабели, претоварване на електрически вериги, повреди в електродвигатели или друго електрооборудване.

Основната характеристика на термографското обследване е РАННОТО ОТКРИВАНЕ НА ПОВРЕДИ за ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИЙНИ СЪСТОЯНИЯ или ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР вследствие на електрическа неизправност.

Новата услуга е част от цялостната политика на СИНХРОН-С, свързана с предлагането на комплекс от защитни мерки за предотвратяване на опасни и аварийни ситуации.