Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Синхрон-С и направление Сградни технологии на Siemens България представиха последните новости в системите за пожарна безопасност

Синхрон-С и Siemens България представиха новости в системите за пожарна безопасност Синхрон-С и Siemens България представиха новости в системите за пожарна безопасност

„Съвременни тенденции при проектиране и изпълнение на системи за пожароизвестяване, пожарогасене и интегрирани решения" беше темата на проведения на 19 април семинар, организиран съвместно от направление Сградни технологии на Siemens България и Синхрон-С.

Синхрон-С е дългогодишен партньор на технологичната компания в областта на системите за пожарна защита и сигурност. Наскоро двете фирми подписаха споразумение за партньорство в новата програма „Solution Partner" на Siemens, с което разширяват обхвата на своето сътрудничество. Семинарът е част от съвместните инициативи, които двете компании провеждат в рамките на тази програма.
Събитието предизвика силен интерес от страна на специалистите в бранша и беше посетено от над 70 гости, сред които инженери-проектанти, архитекти, инвеститори и представители на Министерството на отбраната.

Тематично семинарът беше разделен на две части. В първата част Николай Стойчев, управител на Синхрон-С, представи дейността на фирмата в областта на инженеринга на противопожарни системи и по-специално съвременните тенденции, нормативи и стандарти при проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване и пожарогасене. В своята дейност Синхрон-С прилага последните технологични и продуктови новости в областта, но също така поставя специален акцент и в разработването на собствени технически решения за пожарогасене за области с висок или специфичен пожарен риск. В своята лекция г-н Стойчев обърна специално внимание върху различните технологии за детекция на огъня, технологичните предимства и характеристики на различните видове известителни и гасителни системи във връзка с избора на оптимално решение за пожарна защита. Беше направено интересно сравнение между спецификите на различните гасителни агенти – вода, водна мъгла, газ и пяна, използвани в реализациите на фирмата. С видео бяха представени конкретни примери за пожарогасене с водна мъгла и пяна „висока кратност" - решения, които Синхрон-С е реазлизирала за свои клиенти.

Seminar Synchron-S-Siemens 1 site
Темата за пожарната безопасност като съществен елемент от инвестиционния проект беше допълнена от Емил Динев, специалист към Националната браншова асоциация "Пожарна и аварийна безопасност", който запозна гостите с изискванията при изготвянето на цялостен проект по част „Пожарна безопасност" от инвестиционното проектиране.

Seminar Synchron-S-Siemens 8 site

Във втората част на семинара представителите на Siemens България - Александър Стоянов, ръководител направление Сградни технологии, и Красимир Кръстев, инженер Системи за сигурност и пожарна безопасност, представиха технологията и оборудването на Siemens в областта. Презентаторите разгледаха световните тенденции, пожароизвестителната система CERBERUS PRO, системите за газово пожарогасене SINORIX, както и последното поколение софтуерна платформа за интеграция на системи за сигурност и безопасност CERBERUS DMS. Бяха представени също така автоматизирани софтуерни продукти на Siemens за проектиране и специфициране на пожароизвестителни инсталации, с което значително се улеснява изборът на техническо решение в зависимост от приложението и типа на конкретния обект - обществена сграда, дейта център, складово помещение или промишлено предприятие.

Seminar Synchron-S-Siemens 3 site

 

Seminar Synchron-S-Siemens 4 site
Благодарим на всички наши колеги, партньори и клиенти, които посетиха семинара, като се надяваме, че сме успели да им предоставим полезна и актуална информация по темата за пожарната безопасност.Свързани статии (по етикет)