Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Правим редица нововъведения в системите за противопожарна защита

(сп. Строители, Май 2015 г.) 

Интервю с Николай Стойчев, Управител на СИНХРОН-С


Г-н Стойчев, в началото бихте ли започнали с новостите във Вашата дейност?

Дейността ни вече повече от 23 години е свързана с предлагането на цялостни решения за противопожарна защита. Понастоящем сме лидери на пазара както в сферата на пасивни и активни системи за пожарозащита, така и при уникални разработки за специфични приложения. Основната ни цел е да запазим имуществото и бизнеса на своите клиенти като фокусираме дейността си към превенция на възникването на пожари и минимизиране на щетите от тях. По този начин рискът от пожарни инциденти за нашите клиенти е до 20-30 % по-нисък в сравнение с нашите конкуренти при еднакви или по-ниски капиталови разходи.

С оглед на реализираните от вас обекти, как бихте коментирали нормативните изисквания към оборудването за пожароизвестяване и пожарогасене?

Фирмата ни е силно ангажирани в разрешаването на комплексни проблеми за пожарна безопасност в обекти с висок риск от възникване на пожар. В нормите за пожарна безопасност има стриктни правила, които регулират необходимите противопожарни мерки за съответния клас опасност на обектите, с които ние, като отговорна компания, стриктно се съобразяваме. Въпреки това, европейските норми и приетите национални стандарти и наредби регламентират минимума, който е необходим за противопожарната осигуреност на обектите. В много от случаите критериите за пожарна безопасност е необходимо да бъдат завишени, особено за специфични технологични процеси в производствени предприятия, каквито са много от нашите клиенти. За нас правилната преценка на риска от възникване или разпространение на пожар, горимото натоварване, степента за запалимост и начина на горене са характеристики, които са от съществено значение за избора на правилно техническо решение, а оттам и за успешната работа на инсталацията. Във връзка с това сме направили редица технологични нововъведения.

 

Разкажете за някои внедрени наскоро нови системи и решения?

Приключваме изграждането на гасителна инсталация по нова технология с изключително малък разход на вода, предназначена специално за малки складови площи от 1200 до 2400 кв.м. Друг пример е реализираната наскоро в логистичен център инсталация със специални спринклерни глави тип ESFR, които елиминират необходимостта от гасене в междустелажното пространство и осигуряват максимално бързо задействие в случай на пожар. Други проекти са противопожарните исталации в няколко химически предприятия, където разработихме и внедрихме уникално техническо решение за гасене с основен агент водна мъгла в комбинация с допълнителни агенти, намаляващи повърхностното напрежение на водата. Мога да спомена също гасителните инсталации с инертен газ по нова технология "Constant Flow", реализирана в дейта центрове.

 

Какви са очакванията Ви за развитието на бранша?

Със сигурност мога да кажа, че по отношение бъдещето на бранша съм обнадежден. Забелязва се положителна тенденция в противопожарната обезпеченост на обектите. От една страна нормативната база се хармонизира с тази на Европейския съюз. От друга страна чуждестранните компании, които оперират на нашия пазар, не правят компромиси по отношение на пожарната безопасност, изискванията на застрахователите също се повишиха. Средата, в която работим, е силно конкурентна и това дава възможност да се отличат фирмите в бранша, които съумяват да акумулират капитал за растеж и модернизация и се налагат на пазара с върхови технологии и иновации. Въ- преки положителните тенденции, за съжаление все още има организации, в които пожарната безопасност е на последно място и се гледа на нея като ненужен разход. Затова смятам, че определено има какво да се желае относно обезпечаването на обектите с нужната противопожарна техника. Затова е добре работодателите да се обърнат към специалисти по пожарна безопасност, за да предвидят цялостни технически решения и организационни мероприятия за намаляване на риска от пожари.

 


Свързани статии (по етикет)