Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Пенни пожарогасителни инсталации

Инсталации за пожарна безопасност с гасителен агент пяна Инсталации за пожарна безопасност с гасителен агент пяна

(Automation-Bulgaria.com, Януари 2016 г.)

СИНХРОН-С, специализирана в проектирането и изграждането на системи за защита от пожар, предлага за своите клиенти изключително ефективните инсталации за пожарогасене с пяна.

Системите за пожарогасене с пяна са подходящи за зони с висок риск от възникване на пожар. Често те са единственото решение за защита от специфични пожарни опасности, които могат да възникнат при различни работни условия.

Технологията, използвана в системите за пожарогасене с пяна, за разлика от останалите гасителни агенти като вода, прах, синтетичен или инертен газ, използва комбиниран механизъм на гасене. Резултатът от този неколкократен гасителен ефект е напълно погасяване на огъня без риск от повторно запалване. Заради този факт пяната е основен гасителен агент за всички пожарни опасности и области, свързани с транспортиране, преработка, съхранение и използване на запалими течности или твърди вещества с високо горимо натоварване.

Типичните приложения са логистични складове с хартия, пластмасови материали или леснозапалими течности, предприятия от химическата и нефтохимическата промишленост, самолетни хангари, зърнени и въглищни силози, резерзоари за горива, складове за гуми и други области за защита от пожари клас A и B.

Съгласно най-новите тенденции в областта, гасителните инсталации използват три вида пяна - с ниска, средна или висока кратност на разширение, като изборът на инсталация зависи от конкретния обект и приложение. Благодарение на дългогодишния си опит в защитата на различни по предназначение обекти - от складови площи до големи промишлени предприятия, СИНХРОН-С проектира и изгражда системи с различни видове пяна, съответстващи на изискванията на стандарта БДС EN 13565. Използваното оборудване е от водещи световни производители и притежава необходимите сертификати.

 


Свързани статии (по етикет)