Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Предлагаме комплексни решения за обекти с висок пожарен риск

(сп. Инженеринг ревю, Май 2015 г.) 

Интервю с Николай Стойчев, Управител на СИНХРОН-С


Повече от две десетилетия сте на пазара на технически системи за защита и сигурност. Как се разви дейността на фирмата през годините?

Фирмата ни е с 23-годишна история – време, през което успяхме да превърнем Синхрон-С в една успешна и отговорна компания. Винаги, от самото начало до днес, основната ни цел е да запазим имуществото и бизнеса на нашите клиенти като фокусираме дейността си към превенция на възникването на пожари и минимизиране на щетите от тях. Понастоящем сме лидери на пазара както в сферата на пасивни и активни системи за пожарозащита, така и при уникални разработки за специфични индустриални приложения.

Как клиентите оценяват услугите и решенията, които предлагате и за какви типове обекти са предназначени? Кои са основните ви целеви клиенти и партньори?
Винаги се стремим да предлагаме най-доброто за нашите клиенти. Принцип в нашата дейност са надеждните технически решения, базирани на съвременна технология, качествено оборудване и професионално изпълнение. Клиентите ни, които са инвеститори и изпълнители на обекти от индустрията и бизнеса, оценяват това и предимствата, които получават от нас като цялостни решения и експертност. От друга страна, дългосрочната работа с тях ни дава възможност да им предложим индивидуални решения към всеки проблем. Така рискът от пожарни инциденти за нашите клиенти е изключително нисък.
Синхрон-С е партньор с водещи производители на противопожарно оборудване като Siemens. Това ни позволява да предложим решения, които покриват изискванията на европейските и американските инвеститори. Изградили сме перфектни отношения с международни застрахователни брокери, чрез които клиентите ни могат да получат значителна редукция на годишната застрахователна премия.

Имате внушително портфолио с референтни проекти. Кои от тях бихте определили като ключови и с какво се отличават?
Тъй като сме ангажирани в разрешаването на комплексни проблеми за пожарна безопасност в обекти с висок пожарен риск, ключови за нас са проектите в промишлени предприятия, логистични складове, обекти от енергетиката и телекомуникациите. В много от тях сме внедрили нови технологии или нестандартни решения. Например в химическия завод Оргахим разработихме и внедрихме уникално техническо решение за гасене с основен агент водна мъгла в комбинация с допълнителни агенти, намаляващи повърхностното напрежение на водата. Друг пример е логистичният център Гебрюдер Вайс, където инсталацията е със специални спринклерни глави тип ESFR, които елиминират необходимостта от гасене в междустелажното пространство. Приключваме изграждането на гасителна инсталация по нова технология с изключително малък разход на вода, предназначена специално за малки складови площи от 1200 до 2400 кв.м. Бих споменал също гасителните инсталации с инертен газ в завод Винербергер, Стомана индъстри, както и газовите инсталации в дейта центрове на Мтел, Нетера, Телепоинт, и много други.

Кое е по-важно за успешната реализация на един проект – качеството на внедряваното оборудване или качеството на услугите? Как намирате баланса между техническа ефективност и цена на проекта?
Отговорът не е еднозначен. Пожарната безопасност е синергия от множество компоненти като концепция за пожарна защита, оптимално проектно и икономически ефективно решение, качествено оборудване, перфектен монтаж и поддръжка, както и редовно обучение на персонала на клиента. Всеки от тях е еднакво важен за успешната реализация на един проект. Много важно в дългосрочен план е също така поддържането на инсталациите на съвременно технологично ниво. В нашата практика ние поддържаме непрекъснат контакт с клиентите и обновяваме системите им с най-новите решения в областта. В този смисъл ефективното решение за пожарна защита е икономически изгодно във времето, защото е цялостно и дългосрочно. Нашите клиенти разбират това и съм обнадежден, че все повече качеството на предлаганите решения ще надделяват над агресивната ценова политика на някои фирми, които се стремят да налагат ниски цени като пренебрегват европейски норми и качество на оборудване.

 


Свързани статии (по етикет)