Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Тоталната противопожарна защита е крайният резултат от нашата дейност

(в-к Строителство градът, Март 2015 г.) 

Интервю с Николай Стойчев, Управител на СИНХРОН-С


Г-н Стойчев, вече 23 години СИНХРОН-С присъства на българския пазар в сферата на пожарната безопасност, бихте ли представили накратко дейността на фирмата?

- Вероятно за повечето от Вашите читатели фирмата ни вече е позната с дейността си в сферата на противопожарната защита. Затова накратко ще представя само основните акценти.

Фирмата е с над 23-годишна история - време, през което успяхме да превърнем СИНХРОН-С в една успешна и отговорна компания. Тоталната противопожарна защита е нашето мото и крайният резултат от нашата дейност. Понастоящем сме лидери на пазара за пожарозащита както в сферата на пасивни и активни системи за пожарозащита, така и при уникални разработки за специфични индустриални приложения. Основната цел на СИНХРОН-С е да запази имуществото и бизнеса на своите клиенти, като фокусира дейността си към превенция на възникването на пожари и минимализиране на щетите от тях. По този начин рискът от пожарни инциденти за нашите клиенти е изключително нисък, а времето за възстановяване на производството е минимално.
Сред нашите клиенти са инвеститори и изпълнители на обекти от всякакъв тип - промишлени, търговски и административни. Неотменен принцип в нашата дейност е предлагането на надеждни технически решения, базирани на съвременна технология, качествено оборудване и професионално изпълнение.

На какво се дължи дългогодишният успех на компанията, какво ви отличава от останалите участници на пазара в сферата на пожарната безопасност?

- Темата за пожарната безопасност е изключително обширна, но ако може накратко да се обобщи, това е правилна концепция за пожарна защита, икономически ефективни решения, съгласуваност с всички отговорни институции в България, качествено оборудване, перфектно инсталиране и поддръжка, както и редовно обучение на персонала на клиента. Това е нашият ключ към успешен бизнес и дългосрочно доверие на нашите клиенти.
Високото качество на нашите услуги и дългосрочната работа с клиентите ни дава възможност да „напипаме пулса" на проблемите, които срещат в сферата на пожарната безопасност. По този начин можем да предложим на нашите клиенти, от една страна, най-ефективните в техническо отношение и, от друга страна, най-изгодните в ценово отношение решения. Благодарение на индивидуалния подход към всеки клиент комплексният резултат е редуциране на пожарния риск с 20-30% в сравнение с нашите конкуренти при еднакви или по-ниски капиталови разходи. Това е причината да имаме над 2600 клиента в сферата на индустрията и обществените сгради, с които непрекъснато поддържаме контакт и обновяваме системите за пожарна безопасност с най-новите разработки в тази област.
Фирмата е бизнес партньор на световни производители на противопожарно оборудване като TYCO и SIEMENS. Това ни позволява да предложим решения, които покриват изискванията както на европейските инвеститори и застрахователи, така и на американските.

Какъв е акцентът в предлаганите от вас продукти и услуги през последните години и къде имат успешно приложение, какви продукти и решения сте внедрили?

- Фирмата ни изгражда инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене, като извършва пълния обхват от дейности, свързани с този процес, а именно проектиране, узаконяване, доставка и монтаж на оборудване, въвеждане в експлоатация, техническа поддръжка и профилактика. Има обаче един предварителен етап, който е от съществено значение за избора на правилно техническо решение, а оттам и за успешната работа на изградената инсталация. Това е правилната преценка на риска от възникване или разпространение на пожар, пожарното натоварване, степента за запалимост и начина на горене. Този предварителен етап е много важен, особено за обекти от промишленост та, където производственият процес, използваните материали, суровини и оборудване, произвежданите продукти и още много други фактори влияят върху степента на пожарен риск. Задълбоченият им анализ е необходимо условие за изготвяне на правилно техническо решение за пожарна безопасност, чиято цел винаги е минимализиране на риска от възникване или разрастване на евентуален пожар. Именно върху това се фокусираме в последните ни проекти и мога да кажа, че сме иноватори в това отношение.

Разкажете накратко за някои от най-значимите ви проекти в това отношение?

- Бих споменал някои от последните ни завършени проекти. Един от последните примери за това е реализираната от нас противопожарна инсталация в химическото предприятие „Оргахим" в гр. Русе. Изграждането на надеждна противопожарна защита на такъв тип обект е сериозно предизвикателство. Налице са три специфични условия, които трябваше да бъдат преодолени при изготвяне на техническото решение, а именно много висок риск от възникване на пожар, много висока скорост на разпространение на пожара, а поради спецификата в начина на горене на материалите също и невъзможност пожарът да бъде потушен по конвенционален начин. Предприятието е класифицирано като „сграда с висока опасност в производството". В процеса на производство се използват значително количество суровини, които са взривоопасни химически вещества, както и горими материали от групата на ацетоните, терпентините и други химични съединения. Те са с разнородни характеристики по отношение на запалимост, начин на горене и начин на гасене. Това наложи разработването на уникално техническо решение за гасене, базирано на основен гасителен агент водна мъгла в комбинация с допълнително автоматично задействане на гасене с агенти, намаляващи повърхностното напрежение на водата.
Друг пример е логистичният център на „Гербрюдер Вайс", където наскоро реализирахме спринклерна гасителна инсталация на площ от над 8000 кв.м със специални спринклерни глави тип ESFR, които елиминират необходимостта от гасене в междустелажното пространство и осигуряват бързо задействие в случай на пожар.
В процес на изграждане са гасителни инсталации с високократна пяна.

Какви са наблюденията ви относно развитието у нас на бранша, в който работите, какви трудности срещат клиенти и изпълнители в сферата на пожарната безопасност?

- Ситуацията, в която работим, не е лесна, тъй като инвестициите, особено в индустриални проекти, не са много, а съществуващите предприятия и най-вече тези, които работят предимно за българския пазар, значително намалиха обема на производството поради свитото потребление. Конкуренцията силно се изостри и това даде възможност да се отличат фирми, които съумяват да акумулират капитал за растеж и модернизация и се налагат на пазара с върхови технологии и иновации.
Относно състоянието на противопожарната обезпеченост на обектите в страната като цяло се забелязва положителна тенденция. От една страна, нормативната база се хармонизира с тази на Европейския съюз. От друга страна, чуждестранните компании, които оперират на нашия пазар, не правят компромиси по отношение на пожарната безопасност, а също и застрахователите повишиха изискванията си към пожарната безопасност.

 


Свързани статии (по етикет)