Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Дейност

СИНХРОН-С е специализирана в изграждането на цялостни решения в областта на техническите системи за Защита и Сигурност на обекти. Дейността на фирмата е структурирана в две основни направления и обхваща:

Проектиране, узаконяване и изграждане на системи за пожарна безопасност

 • Системи за пожароизвестяване
 • Спринклерни системи за пожарогасене
 • Системи за пожарогасене с водна мъгла
 • Системи за пожарогасене с газови агенти - инертни газове Азот и Аргон, химически газове FM200 и Novec 1230
 • Системи за пожарогасене с прах
 • Системи за пожарогасене с пяна
 • Системи за превенция на пожара
 • Системи за детекция на газ и пламък
 • Системи за отвеждане на дим и топлина

Проектиране, узаконяване и изграждане на системи за сигурност

 • Системи за техническа охрана
 • Системи за видеонаблюдение
 • Системи за контрол на достъп
 • Системи за отчитане на работно време
 • Интегрирани системи за сигурност и безопасност