Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Държавни институции

 • НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 • МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
  - Национална електрическа компания - Регион ИЗТОК, гр. Варна
  - Национална електрическа компания - Регион СЕВЕР, гр. Плевен
  - Национална електрическа компания - Регион ЮГ, гр. Пловдив
  - Национална електрическа компания - Подстанция МИЗИЯ
  - Национална електрическа компания - Предприятие „Язовири и Каскади"
 • МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
  - Агенция Митници, бул. Раковски 47
  - Министерство на финансите, бул. Раковски 102
  - Национална агенция за приходите, гр. София
 • МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
 • МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 • МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ИАОС