Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Пълен цикъл от дейности

Пълна противопожарна защита Пълна противопожарна защита

Съществено за правилното функциониране на всяка инсталация за противопожарна защита или техническа сигурност е професионалното изпълнение и взаимодействието на всеки един етап от реализирането й. Прилагайки този метод на работа, СИНХРОН-С извършва пълен цикъл от дейности, с което гарантира ефективността и надеждността на изградените инсталации.

1. Оценка на сигурността и пожарния риск

На този етап екип от специалисти извършва анализ на проектните изисквания и изготвя оптимално техническо решение, съобразено с характеристиките на обекта и изискванията на клиента. В зависимост от типа на обекта и нуждите на клиентите, фирмата изпълнява задания за пожарна безопасност и сигурност както за стандартни обекти, така и за обекти с висок пожарен риск или максимални изисквания към сигурността.

2. Изготвяне и узаконяване на проекта

Проектирането на инсталациите се извършва от квалифицирани инженери с дългогодишен проектантски опит. Проектите отговарят на изискванията на европейските и международните стандарти БДС EN 12845, БДС EN 15004, БДС EN 50133, СД CEN/TS 54, СД CEN/TS 14972, NFPA и българските нормативни документи.

3. Доставка и монтаж на оборудването

За изграждане на инсталациите СИНХРОН-С използва оборудване от водещи световни производители. Оборудването отговаря на изискванията на европейските и международните стандарти и е сертифицирано от международно признати лаборатории и застрахователни сдружения като VdS, UL, LPCB, FM, CNPP, ULC и др. Монтажът на инсталациите се извършва от обучени и сертифицирани технически специалисти, които притежават сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от НПИПАБ-ГДПБС-МВР. 

4. Въвеждане в експлоатация

На този етап екип приложни инженери извършват необходимите тестове, с което се проследява коректната работа на инсталацията, съгласно заложените проектни параметри.

5. Техническа поддръжка

Тъй като инсталациите за пожарна безопасност и сигурност са свързани с опазването на човешкия живот и здраве, съществено за нашите клиенти е безпроблемното функциониране на инсталациите във всеки един момент. За да гарантираме това, дежурни специалисти са на разположение 7 дни в седмицата / 24 часа в денонощието за отстраняване на всяка възникнала незизправност.

6. Планови профилактични прегледи и тестове

За поддържане изправността на инсталациите във времето фирмата обръща специално внимание на контрола и поддръжката на вече изградените инсталации като извършва периодични функционални тестове съгласно нормативните изисквания.

7. Обучение на отговорния персонал по безопасността на обекта

Много важно за сигурността на обекта е правилната реакция в случай на опасност от страна на отговорния персонал по безопасността на обекта. СИНХРОН-С извършва обучение за работа със системите, както и за превенция на опасности и правилно действие в случай на опасност.