Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Центровете за съхранение и обработка на данни са основни компоненти на съвременната комуникационна инфраструктура. Възникването на пожар в центровете за данни може да доведе до катастрофални загуби вследствие прекъсване на работния процес или повреда в оборудването.

Публикувана в Новини

(сп. TД инсталации, Юни 2015 г.) 

Защитата от пожар на дейта центъра е от критично важно значение за дейността на всяка организация. Появата на пожар в дейта центъра би довела до прекъсване на работния процес, а често и до невъзможност за възстановяването му. Адекватна стратегия за защита е пожарът да бъде контролиран без да се нарушава работния процес като най-удачният вариант е интегрираният подход, включващ комбинирано взаимодействие от система за много ранна детекция и система за пожарогасене.

Публикувана в Новини

(сп. PROFESSIONAL, бр. 7, 2011 г.)

(сп. Машиностроене и Електротехника, бр. 9, 2013 г.)

Синхрон-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага съвременни решения за защита от пожар на електронни архиви в сървърни помещения, дейта центрове и компютърни зали. Решенията са базирани на иновативни технологии и оборудване от световно признати производители като Сименс и Ел Пи Джи.

Какво налага изграждането на система за пожарна безопасност

В съвременната бизнес среда сигурността на информацията е от изключително значение за развитието на всяка компания. Ето защо защитата от пожар на дейта центровете като основен елемент от информационната инфраструктура е от критично важно значение за дейността на компанията. Появата на пожар в такива помещения би довела до прекъсване на работния процес, а много често и до невъзможност за възстановяването му. Практиката показва че 43% от компаниите, които прекъсват работа вследствие на пожар в центъра им за данни никога не възстановяват дейността си, а 29% от тези, които отново „отварят врати" фалират в близките три години.

Публикувана в Новини
Вторник, 30 Юли 2013 15:00

Нова Телевизия ЕАД

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на модулна система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ГАЗ FE-13 в дейта център с 4 помещения и система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ПРАХ в помещение с UPS оборудване.