Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Интегрирани системи за сигурност и безопасност - проектиране, узаконяване, изграждане

Системи за сигурност - интегрирани системи за пожароизвестяване, охрана, видеонаблюдение и контрол на достъп Системи за сигурност - интегрирани системи за пожароизвестяване, охрана, видеонаблюдение и контрол на достъп

Интегрираните системи за сигурност и безопасност предоставят на потребителите възможността да управляват всички системи за сигурност и безопасност от една платформа като могат да наблюдават състоянието на всяка от тях от единен контролен център.

За реализирането им се използва съществуващата IT инфраструктура на обекта, като по този начин могат да бъдат конфигурирани за отдалечено наблюдение и управление от компютър през локалната или глобалната мрежа. Това означава, че всяка от системите, работейки в една мрежа, ще бъде реализирана за взаимодействие с останалите. Например, системата за охрана може да бъде активирана или деактивирата при настъпване на събитие от системата за контрол на достъп, алармен сигнал за пожар от пожароизвестителната централа може да блокира достъпа до застрашените помещения, сигнал от охранителната система може автоматично да стартира запис или да увеличи скоростта и качеството на запис на системата за видеонаблюдение за съответната зона и т.н.

Клиентите могат да получават справки, с които да бъдат уведомявани за действието на системата. Справките могат да бъдат изпращани чрез съобщения на имейл или мобилен телефон. Също така, отдалеченият контрол дава възможност на оторизирани потребители, които се намират в различни части на сградата или извън нея, да наблюдават охраняваните зони в реално време. Системата притежава гъвкавост относно позиционирането на периферните устройства, което позволява лесно да бъде разширена с допълнителни устройства и функции на по-късен етап.

Функционална диаграма на интегрирана система за сигурност

 


Свързани статии (по етикет)