Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 25years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

(сп. Инженеринг ревю, бр.6, 2014 г.)  Синхрон-С обяви, че е завършила втория етап от изграждането на противопожарна инсталация в Оргахим. В рамките на този етап фирмата проектира, достави, монтира и пусна в експлоатация системи за пожароизвестяване и пожарогасене в производствени и административни помещения с…
(сп. Строители, бр.5, 2014 г.) През м. май 2014 г. СИНХРОН-С завърши втория етап от изграждането на противопожарна инсталация в химическото предприятие Оргахим, гр. Русе. На този етап фирмата проектира, достави, монтира и пусна в експлоатация системи за пожароизвестяване и пожарогасене в производствени и…
През месец май 2014 г. СИНХРОН-С завърши втория етап от изграждането на противопожарна инсталация в химическото предприятие Оргахим, гр. Русе. На този етап фирмата проектира, достави, монтира и пусна в експлоатация системи за пожароизвестяване и пожарогасене в производствени и административни помещения с обща площ…
От началото на 2014 година, фирма СИНХРОН-С стартира съпътстваща услуга за своите настоящи и бъдещи клиенти - ТЕРМОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА на електрически инсталации, машини и апаратура посредством инфрачервена технология. Термографската диагностика представлява анализ на топлинното разпределение в наблюдавания обект с цел локализиране на проблемните зони с повишена…
(сп. Машиностроене и Електротехника, бр. 12, 2013 г.)  Фирма СИНХРОН-С, специализирана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, предлага иновативно решение за ранно откриване на пожар посредством пожароизвестителна система, чието действие се базира на аспирационна димно-оптична детекция.
(сп. PROFESSIONAL, бр. 7, 2011 г.) (сп. Машиностроене и Електротехника, бр. 9, 2013 г.) Синхрон-С, специализирана в проектиране и изграждане на противопожарни системи, предлага съвременни решения за защита от пожар на електронни архиви в сървърни помещения, дейта центрове и компютърни зали. Решенията са базирани…