Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Противопожарна защита на високи сгради (ЧАСТ 2)

(Синхрон-С, юни 2023 г.)

Противопожарна защита на високи сгради (ЧАСТ 2)

Съвременни методи за откриване и потушаване на пожар - пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации

При проектирането на противопожарни инсталации за високи сгради, необходимо е да се вземат предвид специфичния проблем с пожарната безопасност на тези сгради от гледна точка на архитектура, конструкция, използвани материали, наличие на много и различни по тип помещения - от атриуми до подземни гаражи, големият брой хора и дългото време за евакуация.

Основен проблем, който трябва да бъде продолян е, че в случай на пожар, отделеният дим, който се разпространява много бързо вертикално и хоризонтално през цялата сграда, дори ако пожарът е локализиран само в една стая. Димът е силно токсичен и е основна причина за обгазяване и задушаване. Противопожарната система трябва да бъде избрана така, че да елиминира неблагоприятното въздействие на дима.

СИНХРОН-С предлага такъв подход и съвременно решение за детекция и пожарогасене, което за разлика от традиционните инсталации, освен че спира разпространението на дима, открива пожара на много ранен етап, неколкократно повишава бързината и ефективността на гасене, значително намалява количеството на използваната вода, спестява пространство, адаптивно е към съвременни архитектурни концепции и предлага максимална сигурност както за хората и имуществото, така и за самата сграда.


Методи за ранно откриване на пожар

Ранното откриване и потушаване на пожара в критичните 4 - 5 минути преди разрастването му е изключително важен параметър за безопасност. Съществуват няколко начина за ранно откриване на пожара. Това е възможно чрез детекция на:

 • Различни видове дим
 • Топлина
 • Електромагнитни IR и UV излъчвания
 • Вещества, които се отделят при горенето - СО, въглеводороди и др.

Устройствата, с които става ранното откриване на пожара могат да бъдат разделенен на т.н. стандартни детектори (димно-оптични точкови, димно-оптични линейни, топлинни - максимални и термодиференциални, и мултисензорни) и специални детектори (аспирационни, пламъчни за IR и UV излъчвания, искробезопасни Ex детектори, електрохимична клетка за газов анализ, за спектрален анализ на средата Spot детектори, камери за термографски изследвания) (фиг.1).

Synchron S FireProtection HighRiseBuildings 11
Фиг. 1


Пожароизвестителна инсталация, базирана на адресируема система

Адресируемите пожароизвестителни инсталации локализират не само зоната, в която е открит пожара, но и конкретния задействал се сензор. Типичните приложения са големи сгради с много на брой офисни или жилични помещения и сложна архитектура (фиг. 2).

Synchron S FireProtection HighRiseBuildings 13
Фиг. 2


Пожароизвестителна инсталация,
базирана на аспирационна димно-оптична детекция

Аспирационните системи са специално решение, особено подходящо за специфичните условия при изграждането на пожароизвестителни инсталации във високи сгради. Високата сграда има сложна вертикална структура, изградена от много нива с различна архитектура и предназначение (фиг. 3).

Synchron S FireProtection HighRiseBuildings 12
Фиг. 3

Особено съществено, което налага използването на специално решение за пожароизвестяване, е наличието на двоен под и окачен таван, където се намират всички инсталации в сградата - ВиК, ОВК, въздуховоди, ел. инсталации и др. Тези зони са изолирани, не се наблюдават и затова са източник на висок риск от възникване на пожар. Аспирационната пожароизвестителна инсталация е идеалният вариант в този случай.

Аспирационната димно-оптична детекция е метод за много ранна детекция на пожара посредством непрекъснато всмукване на въздуха през отвори в тръбна мрежа (фиг. 4) и насочването му към прецизен високочувствителен детектор (фиг. 5). По този начин се осигурява възможно най-ранното предупреждение за потенциален пожар. Методът е приложим в силно вентилирана или замърсена среда за разлика от останалите димно-оптични методи за детекция. Може да бъде приложен в цяло помещение, локално за конкретно оборудване или в комбинация от двете приложения.

Synchron S FireProtection HighRiseBuildings 14b

Фиг. 4

Synchron S FireProtection HighRiseBuildings 14a

Фиг. 5


Типичните приложения на аспирационната инсталация са складове, сървърни зали, дейта центрове, двоен под и окачен таван, отворени пространства, трудно достъпни участъци като кабелни колектори и въздуховоди, сгради с високи тавани, специализирани сгради като болници и др.

 

Система за пожарогасене с водна мъгла -
решение за всички пожарни рискове

Системите за пожарогасене с водна мъгла са изключително надеждно, икономично и безопасно средство за контролиране и потушаване на пожари. Те са безвредни за околната среда и безопасни за хората, имуществото и оборудването. Системите с водна мъгла са нов изключително бърз и ефективен гасителен метод, за който могат да се обобщят следните основни характеристики:

 • Бърза детекция на пожара и започване на гасенето в рамките на първите 10-30 секунди от появата на пожара
 • Бързо потушаване на пожара в рамките на 2,5 до 3,5 мин.
 • Бързо и ефективно гасене на пожари клас А, В и C
 • Изключително подходящи за потушаване на бързо разрастващи се пожари и дълбоки пожари
 • Подходящи за локално и обемно гасене
 • Подходящи за защита както на помещения с хора и имущество, така и на сложно и скъпо оборудване

Водната мъгла е специфичен начин за използване на водата като гасителен агент. С помощта на специални разпръскващи глави с микродюзи, водата се разпръсква във вид на водна мъгла - капки с много малък диаметър и много висока скорост. Благодарение на тази технология използваното количество вода е минимално, а гасителният резултат - максимален.

Synchron S FireProtection HighRiseBuildings 15
Фиг. 6. Системите с водна мъгла използват минимално количество вода.

Основни разлики между системите с водна мъгла и спринклерни инсталации

Системите с водна мъгла произвеждат около 8 000 капки с количеството вода, което спринклерните системи използват, за да произведат една единствена капка. В следствие на този факт се получава:

 • Много по-бързо и ефективно гасене
 • Много по-малко количество вода
 • Минимални щети за имуществото и оборудването
 • Много по-бързо възстановяване на работния процес

За разлика от добре познатите спринклерни инсталации, системите с водна мъгла погасяват пожара много бързо - от 7 до 10 пъти по-бързо и използват до 90% по-малко вода.

Водната мъгла атакува пожара чрез два от компонентите на горенето - топлината и кислорода, като резултатът е едновременното охлаждане и "задушаване" на огъня. При задействане на системата настъпва бърз охлаждащ ефект, при който микрокапките абсорбират топлинната енергия на горивния процес 7 пъти по-бързо от обикновените спринклери. Същевременно настъпва бърза и значителна редукция на кислородното съдържание, при която водните капки се изпаряват почти мигновено и образувалата се пара заема около 1800 пъти по-голям обем.

Безопасността за хората, в слуай на пожар, е гарантирата. Водната мъгла “поглъща” частиците дим, съдържащи токсични газове, които са основна причина за обгазяване и задушаване на хората.

Водната мъгла може да се използва за борба с всички видове пожари, като осигурява много нисък риск от щети, причинени от огъня или водата като гасителен агент. Броят на разпръскващите дюзи в системите с водна мъгла са до 2 пъти по-малко в сравнение с обикновения спринклер, а визията е значително подобрена и е съобразена с интериорния дизайн.

Инсталацията с водна мъгла е компактна и използва малко пространство за разполагане на тръбната мрежа и оборудването. За разлика от обикновения спринклер не е необходимо междинно техническо ниво от сградата за разполагане на резервоари и помпи, а тръбната мрежа, изработена от неръждаема стомана, осигурява безпроблемно функциониране и дълговечност на инсталацията.


Заключение

Системите за пожарогасене с водна мъгла са усъвършенствана алтернатива на традиционните спринклерни инсталации в противопожарната защита на високи сгради. Те са устойчиво екологично решение за пожарогасене, което предлага максимална сигурност и безопасност за хората и максимална защита на имуществото, оборудването и сградата. Осигуряват сигурна и защитена среда за обитаване, икономия на пространство и воден ресурс, което ги прави рентабилно решение за инвеститори и собственици на високи сгради.

 

Научете още за най-новите решения в областта на противопожарната защита и как можем да бъдем полезни за вас и вашия бизнес. Свържете се с нас на:

имейл: synchron-s@synchron-s.com
тел: 02/ 944 1404
или контактна форма


СИНХРОН-С ООД © 2023 Всички права запазени

 


Свързани статии (по етикет)