Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С представя система за противопожарна защита в сървърни шкафове – FRP-2A (Fire Rack Protection)

(Синхрон-С, Март 2023 г.)
СИНХРОН-С представя своя нов продукт - система за защита срещу пожар в сървърни и електрически шкафове FRP-2A (Fire Rack Protection). СИНХРОН-С е разработчик, производител и инсталатор на новата система.

FRP-2A е новост в световен мащаб и е първата патентована система за защита от пожар във всеки отделен сървърен шкаф.


FRP-2A работи на принципа на постоянен анализ на въздушни проби за дим и топлина и се използва за ранно предупреждение при опасност от възникване на пожар или други сериозни повреди, свързани с отделяне на дим или повишаване на температурата в сървърни и електрически шкафове. Системата е приложима в дейта центрове, сървърни помещения, електрически табла и други подобни обекти.

FRP-2A предотвратява появата на пожар и гарантира почти 100% непрекъсваемост на работния процес. При възникване на инцидент системата регистрира събитието и индентифицира точно мястото, където е възникнал проблемът. По този начин може да се предприемат навременни действия и да се предотврати евентуален пожар. Скоростта на детекция е изключително бърза – от 8 до 20 секунди, въпреки силната вентилация и въздухообмена в сървърните шкафове. Системата притежава още множество уникални характеристики, с което се гарантира бързина, надеждност и ефективност на работа при различни конфигурации и натоварвания на оборудването в съответните сървърни или електрически шкафове.


Свържете се с нас за повече информация:


имейл: synchron-s@synchron-s.com
тел: 02/ 944 1404
или контактна форма

 

 


Свързани статии (по етикет)