Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

Основна характеристика на съвременните пожарогасителни инсталации с газ е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в началния му стадии в критичните няколко секунди преди разрастването му. Ниската стойност на параметъра време на изпускане, както и високата стойност на параметъра продължителност на защита гарантират пълен контрол върху пожара и бързо потушаване на пожара без възможност за повторно запалване.

Публикувана в Продукти

Основна характеристика на съвременните пожарогасителни инсталации с газ е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в началния му стадии в критичните няколко секунди преди разрастването му. Ниската стойност на параметъра време на изпускане, както и високата стойност на параметъра продължителност на защита гарантират пълен контрол върху пожара и бързо потушаване на пожара без възможност за повторно запалване.

Публикувана в Продукти

В края на месец април 2016 г. СИНХРОН-С завърши мащабен проект за пожарна безопасност в обновената сграда на Централна жп гара София. Дейността е част от проекта „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София" на Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Публикувана в Новини

(сп. Енергия, Септември 2015 г.) 

Интервю с Николай Стойчев, Управител на СИНХРОН-С

 

Г-н Стойчев, нека в началото представим накратко дейността на Синхрон-С?

СИНХРОН-С работи в сферата на пожарната безопасност вече повече от 23 години. Основната ни дейност е насочена към предотвратяване на пожарни инциденти чрез изграждане на цялостни решения за противопожарна защита. Сред нашите клиенти са инвеститори и изпълнители на обекти от всякакъв тип. Специален акцент поставям към обектите от промишлеността и енергетиката. В тази област често внедряваме уникални технически решения, имайки предвид специфичния риск от възникване на пожар в тези обекти. Целта ни винаги е да запазим оборудването и работния процес незасегнати или с минимални щети от евентуален пожар като обръщаме специално внимание към превенция на възникването на пожар.

Публикувана в Новини

(сп. Инженеринг ревю, Май 2015 г.) 

Интервю с Николай Стойчев, Управител на СИНХРОН-С


Повече от две десетилетия сте на пазара на технически системи за защита и сигурност. Как се разви дейността на фирмата през годините?

Фирмата ни е с 23-годишна история – време, през което успяхме да превърнем Синхрон-С в една успешна и отговорна компания. Винаги, от самото начало до днес, основната ни цел е да запазим имуществото и бизнеса на нашите клиенти като фокусираме дейността си към превенция на възникването на пожари и минимизиране на щетите от тях. Понастоящем сме лидери на пазара както в сферата на пасивни и активни системи за пожарозащита, така и при уникални разработки за специфични индустриални приложения.

Публикувана в Новини

(IndustryInfo.bg, Окт. 2014 г.) 

СИНХРОН-С, специализирана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, предлага иновативно решение за бързо потушаване на пожари посредством система за пожарогасене iFLOW ниско налягане, чието действие се базира на гасителните агенти Азот и Аргон. Като естествени съставни части на въздуха инертните газове Азот и Аргон са напълно безвредни за околната среда и безопасни за хората. Притежават нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой и нулев потенциал за глобално затопляне. Те са леки, безцветни, без мирис, имат нулева проводимост и нулево време на живот в атмосферата. Благодарение на това системите за пожарогасене с инертни газове 100% защитават околната среда. Друга отличителна характеристика на инертните газове е изключителната им ефективност като гасителни агенти - потушават пожара в рамките на секунди без риск от повторно запалване. Гасителните инсталации с инертни газове са с много високи нива на безопасност за хората.

Публикувана в Новини

(сп. Машиностроене и електротехника, бр.9, 2014 г.) 

Фирма СИНХРОН-С, специализирана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, предлага иновативно решение за бързо потушаване на пожари посредством система за пожарогасене, чието действие се базира на чистия гасителен агент 3МТМ NovecТМ 1230. NovecТМ 1230 е нов химически агент за пожарогасене, безвреден за хората, оборудването и околната среда. Притежава нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 5 дни и потенциал за глобално затопляне 1 (или с повече от 99,9% по-нисък от останалите гасителни агенти на основата на хало- и хидрокарбони), с което отговаря на всички изисквания в протоколите от Монреал и Киото за чист и безопасен пожарогасителен агент.

Публикувана в Новини

(сп. Строители, бр.6, 2014 г.) 

СИНХРОН-С предлага решение за бързо потушаване на пожари посредством система за пожарогасене, базирана на чист гасителен агент 3МТМ NovecТМ 1230. NovecТМ 1230 е нов агент за пожарогасене, безвреден за хората, оборудването и околната среда. Притежава нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 5 дни и потенциал за глобално затопляне 1.

Публикувана в Новини
Вторник, 30 Юли 2013 15:00

Нова Телевизия ЕАД

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на модулна система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ГАЗ FE-13 в дейта център с 4 помещения и система за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ПРАХ в помещение с UPS оборудване.

 

Основна характеристика на съвременните пожарогасителни инсталации с газ е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в началния му стадии в критичните няколко секунди преди разрастването му. Ниската стойност на параметъра време на изпускане, както и високата стойност на параметъра продължителност на защита гарантират пълен контрол върху пожара и бързо потушаване на пожара без възможност за повторно запалване.

Публикувана в Продукти