Синхрон С ООД

Пожарна защита и сигурност

Synchron S logo 30years bg

 

Тел.: 02/ 944 14 04

Моб. тел.: 0884 852 708

E-mail: synchron-s@synchron-s.com

СИНХРОН-С представи системи за пожарогасене, базирани на иновативна технология с инертни газове iFLOW ниско налягане

Инсталации за пожарна безопасност - иновативна технология за пожарогасене с инертни газове Инсталации за пожарна безопасност - иновативна технология за пожарогасене с инертни газове

(IndustryInfo.bg, Окт. 2014 г.) 

СИНХРОН-С, специализирана в изграждането на системи за пожароизвестяване и пожарогасене, предлага иновативно решение за бързо потушаване на пожари посредством система за пожарогасене iFLOW ниско налягане, чието действие се базира на гасителните агенти Азот и Аргон. Като естествени съставни части на въздуха инертните газове Азот и Аргон са напълно безвредни за околната среда и безопасни за хората. Притежават нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой и нулев потенциал за глобално затопляне. Те са леки, безцветни, без мирис, имат нулева проводимост и нулево време на живот в атмосферата. Благодарение на това системите за пожарогасене с инертни газове 100% защитават околната среда. Друга отличителна характеристика на инертните газове е изключителната им ефективност като гасителни агенти - потушават пожара в рамките на секунди без риск от повторно запалване. Гасителните инсталации с инертни газове са с много високи нива на безопасност за хората.

Инертните газове Азот и Аргон не увреждат имуществото и оборудването след гасенето. Те са електрически непроводими и не взаимодействат с металите, благодарение на което могат да се използват в помещения със сложно оборудване без риск от поява на късо съединение или други повреди по ел.съоръженията. Гасителните агенти са чисти и не оставят следи и замърсявания след изпускане, а по време на изпускането им не се намалява видимостта в помещението.

Недостатък на конвенционалните системи за пожарогасене с инертен газ е създаването на много високо налягане и турболенция при изпускане на гасителния агент в помещението, което може да бъде неблагоприятно за оборудването. Новата технология с ниско налягане iFLOW преодолява този риск, като осигурява равномерен поток на гасителния агент през цялото време на изпускането му (фиг.1). Тъй като не съществува пик в налягането при освобождаване на агента в помещението, не е необходимо голямо свободно пространство и изпускателни клапи. Максималното работното налягане при iFLOW технологията е 60 бара или 40 бара, за разлика от конвенционалните системи, при които налягането е съответно 300 бара или 200 бара, а свободното пространство за изпускане на агента може да бъде редуцирано до 60%. С новата технология iFLOW гасенето настъпва още по-бързо и е осигурена по-добра защита срещу разрастване на пожара. Иновативният метод на матрично разположение на бутилките в редове и колони опростява монтажа и поддръжката на инсталациите, а необходимото пространство за съхранение и разполагане е по-малко. Това прави системите адаптивни за обекти с различна големина и архитектура. Типичните приложения на системите с инертни газове iFLOW са потушаване на пожари клас А и В в затворени пространства, където гасенето трябва да стане бързо, чисто, безопасно и без да нарушава работния процес. Това са дейта центрове, помещения с електрическо и електронно оборудване, телекомуникационни съоръжения, технологични процеси, складове със запалими течности, трансформаторни станции, компютърни зали и всякакви други електрически инсталации. Също така са подходящи за защита на помещения с ценно или уникално имущество като архиви, музеи, библиотеки и др.

СИНХРОН-С проектира и изгражда системи за пожарогасене с инертни газове по технология с ниско налягане. Те съчетават трите основни изисквания към съвременните пожарогасителни системи - ефективни при гасене, безопасни за хората и имуществото и безвредни за околната среда. Гасителните агенти не подлежат на регистрация, контрол или забрана от регулативни органи. Освен това инсталациите с инертни газове са по-лесни за монтаж, поддръжка и профилактика, в сравнение с базираните на синтетични газове, което ги прави икономически най-ефективните газови пожарогасителни инсталации. Проектирането, изпълнението и поддръжката се извършват от обучени специалисти с богат професионален опит съгласно нормативните разпоредби и в съответствие с най-високите изисквания на европейските и международните стандарти, приети в областта на пожарната безопасност.

 


Свързани статии (по етикет)